Ś.p. Grażyna Głowacka

2023.02.06

Od wczorajszego wieczora towarzyszy nam bardzo smutna wiadomość o śmierci naszej bardzo bliskiej znajomej, wyjątkowego człowieka, niesamowitego społecznika a jednocześnie NORMALNEGO Sąsiada – Pani Grażyny Głowackiej.

Sympatia i wyjątkowa życzliwość do każdego to jest to co zapamiętamy z obrazu Grażynki.

Prawie 30 letni nauczyciel w naszej sucholeskiej szkole, oddany społecznik w strukturach Rady Gmina Suchy Las (w tym wieloletnia przewodnicząca) oraz Rady Powiatu, propagator i popularyzator lokalnej turystyki, historii i sportu rowerowego w gminie.
Wielokrotnie współpracowaliśmy w organizacji ciekawych inicjatyw rowerowych czy w konkursach fotograficznych na osiedlu. Pasje z jaką mówiła wtedy o walorach krajoznawczych Suchego Lasu, zapamiętamy na zawsze.
W ubiegłym roku uhonorowaliśmy pp. Głowackich statuetką 25 lecia osiedla.
Bardzo wielu przeżywa smutek i żal z powodu odejścia tak wyjątkowego człowieka. Dołączamy się do kondolencji Rodzinie i tak wielu Przyjaciołom Grażynki.

Msza pogrzebowa będzie miała miejsce w sobotę 11 lutego w kościele pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie o godz. 14.00 (różaniec od 13.30) po czym nastąpi uroczystość pogrzebowa na cmentarzu przy ul. Borówkowej.

Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla wraz z mieszkańcami oraz

radnymi Iwona Koźlicka i Jarosław Dudkiewicz