Ścieżka rowerowa a wieloletnie nasadzenia

W nawiązaniu do złożonego pisma do UG https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519875596927090&id=100067139621415

w sprawie zgłaszanych przez mieszkańców uwag wokół uzgodnień dot. uratowania istniejących nasadzeń przy okazji budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej (poczynionych przez nasz zarząd i osiedlowych radnych), uprzejmie informujemy o tym że w dniu dzisiejszym doszło do roboczego spotkania p-li urzędu i naszego zarządu, mającego na celu potwierdzenie dokonanych zmian w tym względzie.

Główna konkluzja tego spotkania: potwierdzono ustalenia z grudnia 2021 i kwietnia 2022, że w trakcie budowy ścieżki

ŻADNE Z ISTNIEJĄCYCH DORODNYCH 20 LETNICH DRZEW I NASADZEŃ, NA TRASIE PROWADZONYCH ROBÓT, (CZYNIONYCH PRZED LATY SPOŁECZNIE), NIE ZOSTANĄ USUNIĘTE ANI PRZESADZONE !

Przypominamy, że niezwłocznie po tym jak wywołująca wiele dyskusji koncepcja budowy ścieżki przez osiedle, pojawiła się w przestrzeni publicznej (późna jesień 2021) wystąpiliśmy o przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji tego pomysłu a już na pewno o niedopuszczenie do likwidacji pięknych różnorakich nasadzeń przy ul. Muchomorowej. Efektem tego były m.in. zmiany projektowe ujęte w notatce z UG z 06.04. ubr. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/sprawa-sciezki…/ ). Przy zgodnym działaniu naszego zarządu i obu radnych z terenu osiedla, udało się doprowadzić do korekt w realizowanym wtedy już projekcie tej ścieżki, aczkolwiek decydenci i projektanci nie byli już skłonni prowadzić dalszej polemiki nt. ewent. alternatywy poprowadzenia tej ścieżki (np. przy dokonaniu zmian w organizacji ruchu na ul. Muchomorowej). Szeroko sprawę opisywaliśmy choćby na zebraniu i zajmowaliśmy stanowisko wobec UG w imieniu mieszkańców/np. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/sprawozdanie-z…/ – pkt. 2g/ oraz https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/sciezki-rowerowe//. Z pewnością jako samorządowe p-lstwo naszego osiedla, nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu potencjalnych konsultacji jakie powinny mieć miejsce dla tego typu dyskusyjnych zagadnień. Nie wykorzystano możliwości by na odpowiednim etapie decyzyjnym dać szansę fachowcom zaprezentowanie swoich racji i wysłuchania opinii bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców lub ich przedstawicieli. Szkoda, że w tej sytuacji do tego nie doszło wcześniej a polemika rozgorzała kiedy przesądzono ostateczne rozwiązania. Tym bardziej dziękujemy wszystkim którzy ostatecznie przyczynili się do uratowania naszych społecznych nasadzeń czynionych u zarania dziejów naszego osiedla.

W zaistniałej sytuacji będziemy czynić bieżącą kontrolę nad tymi pracami.

za zarząd osiedla (Jarosław Dudkiewicz)