Brakujący internet w rejonie ul. Nektarowej

W związku z interwencyjnym zwróceniem się do prezesa GCI, jako radny SL,w sprawie grupowego wniosku kilkunastu mieszkańców ulicy Nektarowej (dane listu do wiadomości radnego) otzrymałem odpowiedź Prezesa GCI w temacie sieci światłowodowej (J.D.)
Temat: Re: Dostęp do internetu w Suchym Lesie, ul. Nektarowa
W treści odpowiedzi do wiadomości radnego, pan Prezes
stwierdza, że spółka nie dysponuje obecnie możliwościami technicznymi na świadczenie usług w tej lokalizacji . Możliwość świadczenia usług w tym rejonie wiąże się z rozbudową punktu dystrybucyjnego na ul. Muchomorowej. spółka składała wniosek do budżetu z prośbą o wsparcie finansowe niestety bezskutecznie. Takich miejsc w gminie mamy kilka, oczywiście podobnie jak w przypadku paszportyzacji możemy to zrealizować własnymi siłami spółki ale wówczas wymaga to czasu i pieniędzy.
W odpowiedzi co do udostępnienie istniejących zasobów spółka może przystąpić do rozmów aczkolwiek czyni to niechętnie z przyczyn ekonomicznych (inny operator to konkurencja i niestety tego typu praktyki działają tylko w jedną stronę), ponieważ poza operatorem wiodącym (Orange) żaden inny operator nie ma obowiązku udostępniania kanalizacji. Taki stan rzeczy ma ulec zmianie w obecnie procedowanej zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Po ostatnim spotkaniu na komisji rewiz. doszło do wewn. ustaleń kierownika DT w kwestii złożonych naszych wniosków mieszkańców, weryfikację kosztów i próby ustaleń z władzami gminnymi na temat wsparcia finansowego dla rozbudowy chociaż kilku z wymienionych przez spółkę punktów dystrybucyjnych. W zeszłym roku udało się przerobić dwa takie punkty w związku z rozbudową osiedla Begier (Złotniki), spółka przeniosła wtedy o kilka metrów szafę i rozbudowała oraz drugi taki punkt związany z budową sieci na „Osiedlu na Wzgórzu” oraz „Osiedlu pod Gwiazdami” przy remizie OSP w Suchym Lesie, zmiana lokalizacji i rozbudowa.
Ustaliliśmy z p. Prezesem, że sprawa internetu jest dzisiaj tak ważnym medium jak woda, prąd czy gaz dlatego należy zrozumieć mieszkańców by wraz z Radą Gminy, uzyskać takie wsparcie. Żaden inny operator bez wsparcia zewnętrznego nie będzie inwestował w rozbudowę infrastruktury na takim terenie ponieważ budowa jest bardzo droga a zwrot z nakładów inwestycyjnych możemy osiągnąć w perspektywie ok 8-10 lat przy założeniu, że sami to budujemy bez wsparcia – konkluduje p.Prezes.
Pan Prezes zadeklarował dalsze rozmowy i pozostanie w kontakcie z radnym z tego terenu celem znalezienia optymalnego rozwiązania dla tej sprawy.
J.Dudkiewicz