Nowoobornicka – komunikat z Rady Gminy

Czujemy się w obowiązku, aby poinformować mieszkańców Gminy Suchy Las, że połączone posiedzenie komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy SL, planowane na 15 marca br. w sprawie realizacji projektu tzw. Nowoobornickiej nie odbędzie się. Powodem jest fakt, że wójt Grzegorz Wojtera uniemożliwił  nam, radnym współpracę z Lokalną Agencją Rozwoju Regionalnego (LARG), dzięki której chcieliśmy uzyskać informacje niezbędne do analizowania możliwości realizacji wspomnianego projektu.

Wyjaśnijmy i przypomnijmy, że wspomniana trasa Nowoobornicka jest w naszej opinii popartej analizami wielu ekspertów niezbędna do rozwiązania kluczowego problemu komunikacyjnego dla intensywnie i dynamicznie rozwijającej się Gminy Suchy Las, co dziś przejawia się przede wszystkim w notorycznie zakorkowanej ul. Obornickiej. Jedynym realnym rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie niezależnego korytarza komunikacyjnego pomiędzy rejonem projektowanego obecnie węzła komunikacyjnego ul. Sucholeskiej/ Biskupińskiej a węzłem trasy S11 w Złotkowie po zachodniej stronie trasy kolejowej. To właśnie rozwiązanie nazywa się trasa Nowoobornicka. Mimo takiej decyzji wójta Wojtery, która blokuje prace nad wdrożeniem koniecznych dla Gminy rozwiązań komunikacyjnych, nie zaprzestaniemy dalszej aktywności m.in. spotykając się z przedstawicielami poznańskich osiedli, władzami samorządowymi Rokietnicy, Poznania oraz Starostwa Powiatowego oraz wszelkich instytucji, które mogą nas wspierać w dążeniu do uporządkowania poważnego problemu komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las.

Joanna Pągowska (Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego)

Jarosław Dudkiewicz (Komisja Porządku Publicznego Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych)

08.03.2023