Burzliwie na kwietniowej sesji i w komisjach RG

Kwietniowa sesja Rady Gminy wydawała się być spokojna, rozważając przewidywany porządek obrad LVI sesji. Na jej początku nastąpiła skromna uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta sucholeskiej policji p. Dominika Sierżanta i powitania jego następcy P.O. asp. Adriana Krepsa.

Zaraz po tym nastąpiła jednak burzliwa dyskusja nad dwoma zasadniczymi sprawami. W związku z wnioskiem grupy radnych by uchwałę o podwyżce uposażenia dla wójta przełożyć na kolejny miesiąc; nastąpiło głosowanie nad zdjęciem tego punktu obrad które idealnie wyszło remisowo, a więc nie zdjęto tego punktu z porządku obrad a w samym głosowaniu większość radnych zagłosowała za podniesieniem pensji włodarzowi gminy.

Drugą dyskusyjną kwestią była sprawa całego pakietu aż siedmiu uchwał o przyznaniu dotacji na remonty obiektów zabytkowych (Golęczewo, Chludowo, Biedrusko). Dobrym zwyczajem radnych przy tej corocznej decyzji, jest organizowanie bezpośrednio posiedzeń komisji (budżetowej i porządku publicz.) w formule wyjazdowej by zorientować się nad skutecznością tej formy dofinansowania skomplikowanych często inwestycji. Podobnie stało się tym razem. Po tej wizji lokalnej i rozmowach z inwestorami, radni zarekomendowali podniesienie kwoty dotacji z łącznej sumy 200 tys zł na 270 tyś zł. W związku z tym, po wielu wypowiedziach i dyskusji ostatecznie na sesji Wójt M. Buliński zdjął z porządku obrad wszystkie te projekty uchwał.

Inne punkty porządku obrad związane z kolejnymi uchwałami przeszły bez większej polemiki. W tzw. Pytaniach radnych i Informacjach Wójta dowiedzieliśmy się o kilku kwestiach dot. Złotniki i Osiedla Grzybowego:

– w miesiącu maju mają pojawić się deklarowane na ZMw dniu 24.04  tablice świetlne przy wjazdach na osiedle, informujące o istnieniu skrzyżowań równorzędnych na osiedlu;

– w Złotnikach Wsi niebawem w maju zostaną wprowadzone progi zwalniające na Łagiewnickiej i Słonecznej;

– przy złotnickim dworcu stanął nowy biletomat oraz kolejne (już 11 – ste w gminie) serduszko na charytatywną zbiórkę nakrętek;

– w połowie maja zostanie rozstrzygnięty przetarg i podpisanie umowy na dodatkowy kawałek ścieżki rowerowej w ul. Muchomorowej między Ptasim Zaułkiem a Słowiczą; realizacja tego odcinka i dokończenie odcinka między Nektarową a Ptasim Zaułkiem przewidziane jest w maju i czerwcu;

– przew. RG odczytał także wniosek Młodzieżowej Rady Gminy w sprawie sfinansowania dla młodzieży biletów w obrębie aglomeracyjnych środków komunikacji publicznej;

– Wójt Buliński nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie niżej podpisanego co do planowanych prac przy rozbudowie sieci światłowodowej rejonu ul. Nektarowej (2 miesiące temu Rada zwiększyła środki na rzecz GCI dla tego celu); padła deklaracja indywidualnej odpowiedzi radnemu w terminie późniejszym;

– w wolnych głosach szefowa stowarzyszenia LOKALNI nawiązała do posiedzenia komisji skarg i wniosków z 12.04, na której zebrali się szefowie jednostek pomocniczych i zasadniczo skrytykowali pomysł zmian w uchwale o pobudzaniu aktywności obywatelskiej z 2015 r.; głos krytyczny dotyczył szefa tej komisji i sposobu komunikacji z wnioskodawcą;

– przewodnicząca Zarządu Osiedla SL-wschód i radna Anna Ankiewicz zaprosiła wszystkich na uroczystości festynowe z okazji 10 lecia jednostki tj. na 20 maja na tzw. pumptrack – teren przy ul.  Bogusławskiego;

– radny Robert Rozwadowski poinformował i podziękował za zrealizowanie przy ul. Diamentowej profesjonalnego wybiegu dla czworonogów;

W ciągu miesiąca działo się także dużo na posiedzeniach poszczególnych komisji. W dniu 12.04 odbyło się posiedzenie połączonych komisji PP, OŚ i SK oraz budżetowej w sprawie analizy stanu prac projektowych dot. budowy wiaduktów w ciągu ulic Sucholeska i Biskupińska wraz z omówieniem perspektywy realizacji obwodnicy SL zwanej Nowoobornicką.  Burzliwy przebieg miała np. komisja PP OŚ i SK w dniu 26.04, na której omawiano z przedstawicielem ref. komun. kwestie ilości wydawanych zgód na wjazdy na lokalne ulice pojazdów ciężarowych. Niestety nie usłyszeliśmy konkretnych danych, za to licznie obecni mieszkańcy Złotnik – Osiedle, rozwijali w dyskusji temat potencjalnych zakazów i ewent. zgód na dojazdy samochodów ciężarowych do ich miejsc pracy w przypadku wprowadzenia obecnie procedowanego dla tego rejonu nowego projektu organizacji ruchu. Dyskusja była b. burzliwa i emocjonująca, momentami przekraczająca zwyczajowe normy dobrego wychowania. Z tego tez powodu komisja musiał odłożyć rozmowę z szefem ref. ochrony środ., gdzie głównym tematem miały być wyjaśnienia dot. bulwersującej sytuacji wycinki drzew na rowie złotnickim. W tej sprawie będzie ponowne zaproszenie na posiedzenie komisji.

Jarosław Dudkiewicz, radny

zarząd osiedla, przewodniczący