Karta Mieszkańca – SL jestem stąd !

W ubiegły piątek w Urzędzie Gminy Suchy Las zawarta została umowa na wdrożenie, uruchomienie oraz utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca – SL jestem stąd! Firmą, która przygotuje system, będzie BPROG Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, która ma na koncie wiele podobnych wdrożeń. Podpisanie umowy jest następstwem przyjęcia programu Karty Mieszkańca przez Radę Gminy Suchy Las podczas sesji 23 lutego br.

Projekt jest skierowany do mieszkańców naszej gminy i choć chętnie gościmy przedsiębiorców czy osoby z terenu metropolii, to jest on dedykowany tylko mieszkańcowi. Oprócz benefitów, ulg, zasad pierwszeństwa, ten projekt pozwoli na identyfikację mieszkańca i szybkie kierowanie ważnych informacji. Wartością dodaną, którą postrzegamy jako administracja lokalna, jest fakt, że zmniejszymy ten niebezpieczny obszar braku identyfikacji, czyli osób faktycznie mieszkających, a nie będących w bazie meldunkowej, w bazie wyborczej i przede wszystkim w bazie podatkowej. Dlatego wszystkich zachęcam do zakładania karty mieszkańca! – podsumował piątkowe podpisanie umowy wójt Grzegorz Wojtera.

Ideą Karty Mieszkańca jest zwiększenie tożsamości lokalnej i promocja wśród mieszkańców płacenia podatków w miejscu zamieszkania, które następnie przeznaczone zostaną m.in. na inwestycje podnoszące jakość życia w gminie. Posiadaczom Karty Mieszkańca przysługiwały będą liczne zniżki i profity u Partnerów Karty, w tym u lokalnych usługodawców i sprzedawców.

Głównym narzędziem sucholeskiej karty mieszkańca będzie aplikacja mobilna, w ramach umowy powstanie też dedykowana strona internetowa. Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań będzie również możliwość wyrobienia karty mieszkańca w tradycyjnej, plastikowej formie.

Uruchomienie systemu planowane jest w połowie roku.

(informacja za referatem promocji UG)