Konsultacje – Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gminy

Szanowni Państwo,

Na podstawie zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyrażonych w projekcie załącznika nr 2 do projektu uchwały – część tekstowa oraz w projekcie załącznika nr 2A do projektu uchwały – część graficzna.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 24 maja 2023 r.

 W ramach konsultacji społecznych odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie.

Uprzejmie informujemy, że projekt części tekstowej i graficznej kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las będzie dostępny od dnia 10 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt będzie dostępny do pobrania przez cały okres trwania konsultacji.

 Wszelkie informacje, w tym linki na BIP z ogłoszeniem, zarządzeniem oraz przekierowaniem na stronę, na której udostępniony będzie projekt znajdują się na stronie internetowej -> https://www.suchylas.pl/2023/04/26/10-maja-rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-zmiany-studium/

Uprzejmie proszę o poinformowanie mieszkańców o ogłoszonych konsultacjach. Gdyby była potrzeba wydruku ogłoszeń do gablot proszę o informację, ile sztuk wydrukować – przygotujemy i przekażemy Państwu.

Pozdrawiam,

Agata Lankiewicz

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.lankiewicz@suchylas.pl