Miejsc. Plany Zagosp. Przestrz. – Złotkowo, Biedrusko

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o przystąpieniu do sporządzenia dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1639/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotkowo-zachod-teren-aktywizacji-gospodarczej/

MPZP w południowo-wschodniej części obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1640/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-poludniowo-wschodniej-czesci-obrebu-biedrusko-wraz-z-terenem-zamknietym-i-jego-strefa-ochronna/

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…..) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych.

Pozdrawiam,  Agata Lankiewicz

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.lankiewicz@suchylas.pl