MPZP dla sąsiedzkiego rejonu Jelonka; Sosnowa/Złotnicka

Przypominamy o dyskusjach publicznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusje.

MPZP – Biedrusko – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej

Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r., o godz. 15:00.

MPZP – Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej

Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r., o godz. 16:30.

Przy logowaniu się do platformy Microsoft Teams prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, co usprawni przeprowadzenie dyskusji i umożliwi sporządzenie protokołu.

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Nagranie będzie przechowywane do czasu sporządzenia protokołu z dyskusji jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma Microsoft Teams).