PLAC GRZYBOWY – zmiany

Zmiany na placu grzybowym możliwe jeszcze w tym roku?

W dniu dzisiejszym 13.04 br. p-le naszej komisji Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla ds. modernizacji placu i zadrzewienia osiedla spotkali się z p-lami ref. komun. UG celem omówienia możliwych doraźnych działań związanych z „odbetonowaniem” naszego centralnego punktu osiedla. Istnieje realna szansa by w najbliższych miesiącach doprowadzić w ramach robót remontowych ZGK do rozebrania części kostki a w ramach naszego Zadania Lokalnego '2023 dokonać dodatkowego zagospodarowania fragmentów placu zielenią. Do tego potrzebna jest stosowna uchwała Zebrania Mieszkańców co do zakresu naszego Zadania Lokalnego (uchwała nr 24/2022 z 12.09 ubr.) na najbliższym spotkaniu w dniu 24 kwietnia br. Poprawiony ma być także fragment wybrzuszonego chodnika przed przychodnią (pod wierzbą).
Zapraszamy do udziału w zebraniu mieszkańców.

Niezależnie od tego komisja i zarząd pracują wraz z urzędem gminy nad konkursem na modernizację placu grzybowego /zadanie budżetowe RKB -000-2023-0009/, który powinien zostać rozpisany od m-ca maja br.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz