Po marcowej sesji, z prac Rady Gminy

Przebieg marcowej sesji Rady Gminy nie był już tak burzliwy jak trzy ostatnie, choć nie brakowało kwestii kontrowersyjnych.

W trakcie jej otwarcia po krótkiej informacji o wyroku uniewinniającym na Wójta Gminy ( w sprawie trzech zarzutów o niegospodarność m.in. w sprawie szkoły na Konwaliowej), pojawił się głos z publiczności by pozwolić wypowiedzieć się zgromadzonym mieszkańcom Złotnik – osiedle przed podjęciem uchwały o środkach budżetowych dla nowej organizacji ruchu kołowego dla tej części naszej gminy. Ostatecznie, w związku z brakiem realnych konsultacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami w tej sprawie, sprawa została przesunięta do prac połączonych komisji budżetowej i komisji PP, OŚ i SK.

Ważnym elementem tej sesji była ponowna (już czwarta) propozycja wywołania zmiany MPZP rejonu Złotkowo – zachód czyli obszaru planowanej zabudowy terminalem intermodalnym i halami przemysłowymi, na co wniosek złożył właściciel terenów na północ od trasy S11. Niżej podpisany pozwolił sobie przedstawić syntetycznie historię ostatnich miesięcy dociekań radnych wszystkich uwarunkowań dla podjęcia takiej decyzji przez Radę Gminy. Przypomniano, że główne wątki dyskusyjnego sporu wokół tego problemu opierały się o zarzuty braku realnych konsultacji społecznych oraz przedstawienia opinii publicznej pełnej wiedzy nt. ewentualnych konsekwencji wywołania lub braku wywołania tej procedury. Ważną przypomnianą kwestią, rozważaną także na posiedzeniu komisji budżetowej, była sprawa prognozowanych wpływów budżetowych z tzw. podatku od nieruchomości w przypadku przyjęcia proponowanego zagospodarowania oraz sprawa generalnych rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla tego rejonu. W podsumowaniu wszystkich kwestii będących przedmiotem dyskusji o planie, wspomniano także o fakcie, że obecnie funkcjonujący MPZP tego rejonu (uchwalony w 2015 r.), zawiera równie dyskusyjne zapisy, które są mocno kontrowersyjne w ramach wywołanych ostatnio publicznych dywagacji. Po krótkiej dyskusji i wypowiedziach kilku radnych ostatecznie RG zagłosowała zdecydowaną większością za wywołaniem procedury  z wyraźnym zaznaczeniem, że konieczne będą szczegółowe prace w komisjach i szerokie konsultacje społeczne zanim pojawi się ostateczny kształt zmian planistycznych dla tego rejonu. Uwzględniono propozycje radnych by zakres projektu Planu ograniczyć jedynie do północnej części

Pozostałe punkty porządku obrad nie wywołały już takich emocji radnych. Uchwalono kolejne zmiany budżetowe (w tym służące oczekiwanej budowie windy w szkole w Chludowie), wywołanie planu dla Biedruska, w sprawie pomników przyrody w Zielątkowie.

W informacjach Wójta usłyszeliśmy o wywołaniu konsultacji w sprawie projektu Studium Rozwoju Gminy, o toczących się inwestycjach takich jak wybieg dla psów przy Diamentowej, prace przy monitoringu gminnym, budowa ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej i planach budowy odcinka między Ptasim Zaułkiem a Słowiczą, o ukończeniu budowy świetlicy w Złotnikach Wieś. Wójt rozwinął także plany budowy skyte parku przy górce saneczkowej przy ul. Szkółkarskiej, a przewodn. komisji skarg i wniosków zapowiedziała debatę na najbliższej komisji (środa 12.04) przy udziale sołtysów i szefów zarządu nad propozycją zmian stowarzyszenia LOKALNI w Gminie SL do uchwały o aktywizacji obywatelskiej czyli o kwestii funkcjonowania tzw. Zadania Lokalnego.

Na poszczególnych posiedzeniach komisji rozpatrywano m.in. takie kwestie jak problemy komunikacyjne wyjazdu z galerii SILVA czy wizje przebudowy skrzyżowania Czołgowa/Złotnicka/Obornicka czy problem ul. Bocznej w Golęczewie (wniosek sołectwa).

Miłym akcentem były podziękowania szefowej sucholeskiego komitetu WOŚP dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy za sukces tegorocznej zbiórki.

Poruszono także bulwersującą sprawę wycinki drzew na złotnickim rowie. Wobec braku obecności p-li ref. ochrony środowiska na komisji ochrony środowiska, na drażliwe pytania odpowiadał na sesji wójt Buliński. Sprawa wydaje się będzie musiała mieć ciąg dalszy, gdyż wyjaśnienia urzędu i spółek wodnych stoją w sprzeczności z opinią RDOŚ, które stwierdziło, że nie wydawało zgody na naruszenie rejonu siedlisk ptactwa i żerowania bobrów. Niestety prace przy zmianie koryta strumyka nie zostały przerwane a ok. 70 sztuk drzew już nie ma.

Jarosław Dudkiewicz, radny

oddawana do użytku wiejska świetlica w Złotnikach