Projekt MPZP Jelonka – czwarte procedowanie

Tak jak już informowaliśmy 24.03 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/03/projekt-mpzp-jelonka-po-raz-czwarty/) trwa procedura czwartego już wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek Złotnicka Sosnowa .
W poniedziałek 17 kwietnia odbyła się dyskusja publiczna nad kolejnym już projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu w Jelonku pomiędzy Złotnicką, Sosnową a zabudowaniami parafii.
Sprawa trwa już od ponad dwóch lat, kiedy to miały miejsce wyłożenia pierwszego i drugiego projektu. Ich główną osią niezgody dzielącą grupy mieszkańców po obu stronach ul. Sosnowej była kwestia  obsługi komunikacyjnej rozpatrywanego  terenu poprzez drogę łączącą ul. Złotnicką z ul. Brzozową a w wersji trzeciej w związku ze sprzeciwem mieszkańców Jelonka poprzez ul. Sosnową, co spowodowało ostry sprzeciw mieszkańców Osiedla Grzybowego. W ten sposób powstała tzw. „uchwała naprawcza” Rady Gminy, która w trakcie obecnej dyskusji nazwano „zgniłym kompromisem”. Generalnie polega on na tym, że obsługa komunikacyjna tego terenu była by z obu stron tego rejonu, a więc poprzez ulice Brzozową i Topolową do ul. Obornickiej oraz do Złotnickiej przez Sosnową, przy czym idea przedstawiona przez urbanistów polega na tym, iż ulica Sosnowa była by obciążona tylko jednym kierunkiem (wyjazdem z nakazem prawo skrętu do Złotnickiej).
Niestety po raz kolejny na przesłuchaniu publicznym wybrzmiały słowa projektantów, że nie ma żadnej szansy na porozumienie ze starostwem (zarządca ulicy Złotnickiej) by technicznie cąły ten obszar skomunikować jedynie do drogi serwisowej wzdłuż tej ulicy. Wszystkie te argumenty były podstawą podjętej uchwały naprawczej RG jesienią ubr, która miała stać się kompromisem godzącym obie społeczności po obu stronach ulicy Sosnowej. Droga serwisowa ul.  Złotnickiej miała by obsłużyć komunikacyjnie jedynie działki usługowe przylegające do tej ulicy.
 
Przypominamy, że każdy może złożyć wnioski do tego projektu do 5 maja br. w każdej możliwej formie do Urzędu Gmina lub na adres mailowy ug@suchylas.pl
Ze strony zarządu osiedla, w imieniu mieszkańców  osiedla i zainteresowanych problemem, złożymy ponownie wnioski – uwagi, które w poprzednich wyłożeniach projektu wyrażały negatywne opinie o potencjalnym zagrożeniu dyskomfortu dla funkcjonowania mieszkańców ul. Sosnowej poprzez kolejne dociążenie komunikacyjne ul. Sosnowej.
 
zarząd osiedla.