Schronisko w Skałowie

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

Minęło już ponad 12 lat od powołania przez gminy Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt a od ponad siedmiu lat Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, które w imieniu jedenastu gmin, realizuje jakże ważny obowiązek spoczywający na samorządach, a więc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Przez ten czas Schronisko dla Zwierząt w Skałowie zaopiekowało się ponad 4,2 tysiącami zwierząt, głównie psami i kotami. Przez ten czas trafiały tu zwierzęta, które niestety zostały skrzywdzone, zaniedbane czy porzucone przez dotychczasowych opiekunów.
Zwierzęta te zawsze z należytą starannością otrzymywały w Schronisku pomoc i opiekę. Zarówno weterynaryjną jak i behawiorystyczną.
Idea funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Skałowie na przestrzeni tych ponad siedmiu lat zyskała ogromne grono Przyjaciół, liczone w tysiącach osób.
To dzięki pracy Dyrekcji i Pracowników oraz ogromnemu zaangażowaniu Wolontariuszy i Przyjaciół większość psów i kotów, które trafiły do Schroniska, znalazło nowy dom. Schronisko i jego ludzie stali się wielką społecznością. Społecznością osób kochających zwierzęta. To dlatego Pracownicy całym sercem angażują się w opiekę nad zwierzętami. Dziesiątki wolontariuszy każdą wolną chwilę spędzają z czworonożnymi Przyjaciółmi, wiele młodych małżeństw zbiera datki na rzecz Schroniska w dniu swojego ślubu. To dlatego tysiące młodych ludzi co roku odwiedza Schronisko zarażając się miłością do zwierząt, a każdego roku kilkadziesiąt firm, instytucji, szkół i organizacji jednoczy się prowadząc zbiórki karmy, asortymentu czy datków na rzecz podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
Z początkiem 2022 roku do Zarządu Związku zaczęły trafiać informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Schroniska. Sygnatariusze wskazywali na brak dbałości o dobrostan zwierząt, brak porządku, brak należytej skali adopcji, zbyt małej ilość wolontariuszy, słaby marketing Schroniska w kwestii zachęcania do adopcji podopiecznych. Schronisko dla Zwierząt w Skałowie zestawiano w statystycznym ujęciu z innymi schroniskami, często o całkowicie innej specyfice.
Zarząd Związku niezwłocznie podjął czynności wyjaśniające, najpierw spotykając się z Dyrekcją następnie z Pracownikami oraz Wolontariuszami. Kolejnymi krokami były wizyty Członków Zarządu w Schroniskach w Gaju i Poznaniu jak również spotkania z Radnymi Gmin wchodzących w skład Związku.
Poruszane zagadnienia zbadał również Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego.
Żadne spotkanie oraz żadna kontrola nie wykazały nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt oraz dbałości o opiekę nad przebywającymi w Schronisku zwierzętami. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości w zakresie opieki weterynaryjnej. Polecono natomiast Dyrekcji Schroniska aby po okresie pandemii i związanych z tym obostrzeniami, podjąć działania w zakresie wolontariatu oraz promocji i marketingu Schroniska.
Cała dokumentacja związana z wyjaśnieniem wszystkich zastrzeżeń została przedstawiona Członkom Zgromadzenia Związku przez Zarząd w czerwcu 2022 roku.
Efektem tego było wprowadzenie, od 1 stycznia 2023 roku, nowego regulaminu dotyczącego wolontariatu jak również zatrudnienie pracownika na stanowisku specjalisty ds. marketingu.
Pomimo, że od początku 2022 roku, kiedy przez Zarząd podejmowane było szereg działań w kwestii niezwłocznego wyjaśnienia wskazywanych nieprawidłowości, kilka osób podejmowało równoległe działania, które nie miały nic wspólnego z chęcią wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Prowadzone były działania dezinformacyjne, które miały na celu tworzenie złej aury wokół Schroniska. Najpierw w kwestii złej opieki nad zwierzętami a dalej podważając wiedzę i doświadczenie Dyrekcji i Pracowników.
Mimo trwających czynności wyjaśniających przez Zarząd Związku, jak również wszystkich Członków Zgromadzenia, przez kilka osób prowadzona była negatywna kampania, której celem najpierw stali się Dyrektor i Zastępca Dyrektora, dalej Pracownicy Schroniska – Opiekunowie Zwierząt, Weterynarze pracujący w Schronisku a nawet Wolontariusze.
W okresie prowadzonych przez Zarząd czynności wyjaśniających do Biura Schroniska wpłynęło kilkanaście zapytań w trybie udzielania informacji publicznej. Na wszystkie zgodnie z przepisami prawa udzielona została odpowiedź. W przeważającej większości nie dotyczyły one zwierząt i ich dobrostanu a osób związanych ze Schroniskiem, ich wynagrodzeń, nagród i premii, które na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Związku (Zarządzenie Nr 11/2015 z 28 grudnia 2015 roku) przyznawane są od 2015 roku.
Jak się później okazało informacje udzielane przez Biuro Schroniska były (i są do dziś) wykorzystywane do przekazywania w przestrzeń publiczną nieprawdziwych informacji, które miały na celu podważyć prawidłowość i zasadność wydatkowania środków publicznych, którymi dysponuje Schronisko. Manipulowano informacjami, szargając dobre imię instytucji publicznej jaka jest Schronisko dla Zwierząt w Skałowie.
W przestrzeń publiczną przekazywane były kłamliwe informacje między innymi o pobieraniu przez Członków Zarządu „ukrytych” wynagrodzeń albo diet.
Oświadczam, że żadnemu z Członków Zarządu Związku i żadnemu z Członków Zgromadzenia Związku od początku funkcjonowania Związku nie wypłacone zostało żadne wynagrodzenie bądź dieta.
Podważane były umowy z Pracownikami Schroniska, ich wynagrodzenia jak również nagrody i premie, które zgodnie z Regulaminem są przyznawane Pracownikom jako obligatoryjne (13-ste wynagrodzenie jak dla każdego pracownika administracji publicznej w Polsce) albo jako element premii (w przypadku Schroniska premia kwartalna), co stosowane jest w wielu instytucjach publicznych. Ponadto pracownikom Schroniska, jak każdemu pracownikowi administracji publicznej przysługują również: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna.
Mimo pełnych wyjaśnień przedłożonych przez Zarząd Związku najpierw Komisji Rewizyjnej Związku a następnie podczas Zgromadzenia Związku, które odbyło się w czerwcu 2022 roku, kilka osób rozpoczęło działania mające na celu tylko i wyłącznie naruszenie dobrego imienia Schroniska.
W tym też celu utworzony został profil na portalu społecznościowym, na którym jego administratorzy rozpoczęli kampanie dezinformacji i hejtu.
Profil działający pod pretekstem „wyjaśniania i dążenia do prawdy”. Manipulując informacjami, tworząc całkowicie nieprawdziwe historie, próbując zyskać wsparcie osób najczęściej tych, które z różnych względów ( głównie ze względu na odległość) nigdy nie były w Schronisku w Skałowie. To z pewnością dlatego dla zwiększenia popularności profilu administratorzy z wielką ochotą albo sami jako autorzy albo jako inspiratorzy wyrażali zgodę na publikowanie treści obrażające każdego, kto ma odmienne od nich, czyli dobre zdanie na temat funkcjonowania Schroniska.
Ostatnie kontrole udowodniły, że Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie to instytucja i ludzie, którzy poprzez Zarząd i Biuro przy pełnym wsparciu Członków Zgromadzenia PRAWIDŁOWO realizują wszystkie zadania jakie zostały określone przy jego tworzeniu i jakie nałożone są na niego poprzez stosowne ustawy i rozporządzenia. PRAWIDŁOWO dba o dobrostan zwierząt. PRAWIDŁOWO I ZGODNIE Z PRAWEM realizuje całą gospodarkę finansową w tym całokształt związany z zawieraniem umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzeń i poprawność naliczania należytych składek.
To zasługa Wszystkich Członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt, Zarządu, Dyrekcji i pracowników Schroniska. Ale to zasługa również Państwa – Wolontariuszy i Przyjaciół Schroniska. Wszystkich, którzy kochają podopiecznych NASZEGO Schroniska.
DZIĘKUJEMY, ŻE CAŁY CZAS BYLIŚCIE I JESTEŚCIE Z NAMI!
Szymon Matysek
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt w Skałowie.