Zadania i kompetencje samorządów lokalnych w gminie SL

W wyniku spotkania wyjaśniającego bieżące problemy w funkcjonowaniu lokalnych sołectw i zarządów osiedli z sekretarzem Gminy w dniu 13 marca br. otrzymaliśmy materiały wyjaśniające prawa i obowiązki jednostek pomocniczych w Suchym SKMBT_C36423040616480