Zebranie Mieszkańców Osiedla w dniu 24 kwietnia

Zebranie Mieszkańców

– ZAPROSZENIE na spotkanie mieszkańców o naszych osiedlowych sprawach.

kiedy: poniedziałek 24 kwietnia 2023 godz. 19.00;

miejsce: osiedlowa świetlica  Plac Grzybowy nr 16

(na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

Przewidywany porządek obrad:

1/ Wybór przewodniczącego zebrania
2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności
3/ Przedstawienie realizacji zadania lokalnego (ZL) za 2022 r. – wg. uchwały nr 21/2021 z 13.09.2021.

4/ Przedstawienie stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2023 rok (na podst. uchwały nr 24/2022 z 12.09. ubr.). Ewent. propozycje zmian zarządu – uchwała.

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 27/2023 dot. przeznaczenia pozostałych środków z Zadania Lokalnego 2022 do wykorzystania bieżącego w 2023.

6/ Informacje Wójta (lub przedstawiciela UG) w sprawie realizacji zadań z budżetu centralnego na terenie osiedla w 2023 roku oraz inne zgłaszane tematy bieżące do władz gminnych.

7/ Wyjaśnienia Wójta (lub przedstawiciela UG) w sprawie zmian mających na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego szczególnie w rejonie skrzyżowań równorzędnych.

8/ Informacje przewodniczącego Zarządu wstępnych propozycji do pakietu Zadań Lokalnych na 2024r. oraz ze stanu bieżących spraw na osiedlu.

9/ Wolne głosy i wnioski
10/ Zakończenie zebrania.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego