Masz szambo – przepisy dla Ciebie

Zaszły zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawodawca nałożył na Wójta i na właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków nowe obowiązki.

publikacja informacji została przygotowana w ostatnim numerze Gazety Sucholeskiej

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=604181191746453&id=100064637326044