Prace modernizacyjne na osiedlu – uwaga wnioski do ZL’2024

Prace i roboty na osiedlu. Toczy się szereg działań deklarowanych przez władze gminne na naszym osiedlu. Prowadzone są roboty wykończeniowe wierzchniej warstwy ścieżki rowerowej na Muchomorowej; wykonywana jest nawierzchnia tartanowa pod deszczownicą na boisku przy Sosnowej, prowadzone są roboty pielęgnacyjne publicznej zieleni na Jaskółczej i w obrębie boiska. Oczekujemy jeszcze w czerwcu realizacji II etapu zabudowy polany pod lasem oraz modernizacji zniszczonych ławek na placu grzybowym.

Przypominamy także o zbieraniu propozycji do Zadania Lokalnego '2024 do dnia 25 czerwca br.

https://www.facebook.com/groups/662486184524923/permalink/1411631386277062/