Raport o Stanie Gminy '2022

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 540 z późn. zm.), w imieniu Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery przedstawiam Państwu dokument pn. Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2022.

Raport za 2022 r. (podobnie jak za rok 2021) został sporządzony w dwóch formatach, tj.:

  1. Interaktywnej strony internetowej, link: https://suchylas-2022.curulis.pl/ lub https://bip.suchylas.pl/298/raport-o-stanie-gminy/
  2. Dokumentu w formie pliku pdf., link do pdf: https://bip.suchylas.pl/298/raport-o-stanie-gminy/

Na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las pod Raportem w wersji pdf. do pobrania znajduje się także informacja o debacie o Raporcie o stanie Gminy Suchy Las za 2022 r.

Jednocześnie informuję, że wielkość pliku pdf. uniemożliwia przesłanie go bezpośrednio do Państwa, a sporządzona „spakowana” wersja pliku niestety jest w złej jakości i uniemożliwia prawidłowe odczytanie treści.  

 Z wyrazami szacunku

Marcin Kołodziejczak

Sekretarz Gminy Suchy Las