Spotkanie radnych z inwestorem w sprawie MPZP w Jelonku

W nawiązaniu do toczącej się procedury

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562148999366416&id=100067139621415

wyłożenia już po raz lV-ty projektu MPZP Jelonek ( rejon Złotnicka/ Sosnowa) i toczącej się debaty publicznej w ten poniedziałek 22.05 odbyło się kolejne robocze spotkanie pomiędzy radnymi a wnioskodawcami przy udziale projektantów i p. Wójta.

Ponownie wybrzmiały wszystkie historyczne już argumenty za sposobem zagospodarowania i kwestiami skomunikowania tego terenu. Sołectwo Jelonek i Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla reprezentowani przez swych szefów, zaprezentowali argumenty mieszkańców swoich jednostek za maksymalnym uniknięciem chaosu komunikacyjnego związanego z potencjalnie zwiększonym ruchem szczególnie w rejonie ul. Sosnowej. Przypominamy, że zarząd osiedla (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/05/uwagi-do-iv-wylozenia-projektu-mpzp-jelonek/) jak również sołectwo Jelonek ponownie złożyły swoje uwagi do tego IV-tego wyłożenia projektu MPZP.

Zebrani długo dyskutowali o potencjalnych możliwościach skomunikowania tego terenu bezpośrednio do ul. serwisowej w ul. Złotnickiej. Urząd powtarza, że nie ma możliwości techniczno-formalnych co do stworzenia kolejnego pełnego skrzyżowania z tą ulicą ze względu na brak zgody gestora tej drogi – starostwa powiatowego.

Przypominamy, że Rada Gminy w październiku 2022 podjęła w tej sprawie tzw. uchwałę naprawczą, która była kompromisem poprzednich 3 wyłożeń planu gwarantującym dywersyfikacje obciążenia komunikacyjnego pomiędzy obie jednostki (do Brzozowej i do Sosnowej) oraz do ul. Złotnickiej.

Dyskusja nie zakończyła się żadnymi wspólnymi konkluzjami. Wójt może przyjąć lub odrzucić zgłaszane uwagi do końca bieżącego tygodnia. Właściciele terenu oczekują szybkiego zakończenia tej procedury, przy jak najmniejszej powierzchni obszarów wskazanych na komunikację; wielokrotnie powtarzając, że woleliby skomunikowanie tego obszaru zrobić od ul. Złotnickiej.

Jarosław Dudkiewicz, radny