Studium uwarun. i kier. zagosp. przestrz. gminy Suchy Las

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las w zakresie dotyczącym zmiany zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego –  projekt  dostępny do pobrania jest przez cały okres trwania konsultacji społecznych tj. do dnia 24 maja 2023 r.

Zmiany w studium uwarunkowań

Z projektem i rysunkiem można zapoznać się pod linkiem

https://bip.suchylas.pl/285/obwieszczenia-zmiana-studium/

Link do ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Studium – BIP