Zadanie Lokalne '2024 – propozycje

Zostało półtora miesiąca na zgłaszanie swoich propozycji na różne społeczne inicjatywy w ramach tzw. ZADANIA LOKALNEGO na 2024 rok (w myśl uchwały RG w spr. pobudzania aktywizacji obywatelskiej z 2015 r.). Do tej pory mieszkańcy zgłosili do zarządu Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla ponad 20 różnych pomysłów. Omawialiśmy je m.in. na Zebraniu Mieszkańców w dn. 24.04 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/zebranie-mieszkancow-24-04-br-sprawozdanie/.

Są wśród nich prośby o doświetlenia konkretnych miejsc, dodatkowe kamery monitoringu na Rydzowej czy Opieńkowej, stoły szachowe na boisku, kolejne zazielenienia i nasadzenia m.in. na placu grzyb., zamontowanie ujęć wody na terenach publicznych, budowę dodatkowych ścieżek na Sosnowej czy przy Łabędziej/ Bocianiej, przejście na Sosnowej w ciągu Rydzowej, zakup ławek i stołów na imprezy biesiadne itd. …a może więcej środków przeznaczyć na kolejne inicjatywy rekreacyjno – integracyjne?

Będziemy komentować Państwu kolejne zgłaszane pomysły na naszych publikatorach. Czas składania wniosków na ręce przewodn. zarządu osiedla upływa 25 czerwca br.; trafią one do Wójta, który po zaopiniowaniu przekaże zarządowi osiedla do podjęcia ostatecznych decyzji.  Nad zgłoszonymi pomysłami będziemy finalnie głosować na Zebraniu Mieszkańców 11 września br.