Akt wandalizmu przy zbiornikach retencyjnych

Dziękujemy bardzo naszym służbom ZGK za tak szybką i sprawną reakcje naprawczą na, niestety kolejne, akty wandalizmu dot. ławek spacerowych przy zbiornikach retencyjnych.

W ostatnim tygodniu nieznani (póki co) sprawcy próbowali zniszczyć i wyrwać te elementy zagospodarowania naszych terenów zielonych.

Proszę zwracajcie uwagę na chuliganów a my ze swej strony obiecujemy „interwencję fotopułapki”.

zarząd osiedla