Dyżur radnych

Dziękujemy wszystkim osobom które przyszły na dyżur radnych klubu Gmina Obywatelska Suchy Las #Iwona Koźlicka i #Jarosław Dudkiewicz.

Poruszaliśmy kwestie funkcjonowania sieci wod.-kan. na osiedlu grzybowym i kwestii zmian w zapisach umów konsumenckich z Aquanet oraz sprawy i problemy dot. funkcjonowania świetlicy przy placu grzybowym. Dyskutowano także o potrzebie stworzenia Domu /ośrodka/ dziennego pobytu dla seniorów.

Kolejny dyżur radnych będzie miał miejsce pod koniec września br.