Maj – miesiąc aż dwóch sesji Rady Gminy.

Miesiąc maj w tym roku był wyjątkowo pracowity dla radnych naszej Rady. Miały miejsce aż dwie sesje Rady Gminy a do tego wiele ciekawego działo się w ramach posiedzeń komisji.

Wójt zwołał nadzwyczajną sesję RG w dniu 16 maja br. ze względu na konieczność terminowego uchwalenia pożyczki na zakup nowego pojazdu dla OSP Suchy Las (uroczystość przekazania odbyła się w dniu 27 maja). Przy tej „okazji” udało się uchwalić także tzw. uchwały konserwatorskie, które wspierają tak potrzebne działania prywatnych inwestorów w Golęczewie czy Chludowie a z powodów różnic poglądów co do wysokości finansowego wsparcia z budżetu gminnego, nie udało się je przegłosować na sesji kwietniowej.

W informacjach Wójta dowiedzieliśmy się też o pracach projektowych nad Centrum Sztuk Walki przy ul. Szkółkarskiej. Mają być zakończone do końca 2024r; o zakończeniu prac przy ścieżce rowerowej do końca czerwca; o problemach z uruchomieniem świetlicy w Złotnikach Wsi (z powodu prowadzonych jeszcze pracach przy przyłączach), o pracach przy zakończeniu modernizacji monitoringu gminnego w ciągu 2-3 miesięcy, o planowanej modernizacji oświetlenia publicznego (na ledowe) na osiedlu w III i IV kwartale tego roku, o kłopotach w zatwierdzeniu projektu Skyte Park-u przy Szkółkarskiej oraz o rozpoczęciu robót koncepcyjnych przy przebudowie skrzyżowania Złotnicka/ Obornicka / Czołgowa.

Poruszono także problem organizacji ruchu na osiedlu Złotniki Osiedle – do radnych wpłynęły dwie petycje z 23.04 (mieszkańcy) i z 19.05 (w imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców), które faktycznie są sobie przeciwstawne i wymagają poważnych uzgodnień kompromisowych w ramach procedowanego projektu zmian w organizacji ruchu, które mają być wprowadzone do końca 2025 roku. Temat rozgrzewał także emocje zgromadzonych na komisji  Porządku Publicznego.

Komisja Porządku Publicznego w minionym miesiącu miała aż dwie wyjazdowe posiedzenia – w nowej siedzibie Straży Gminnej w Złotnikach oraz w PSZOK w Chludowie i siedzibie ZGK w Suchym Lesie. W przypadku spotkania w Straży Gminnej radnych interesowały przede wszystkim problemy we współpracy i koordynacji kompetencji z Policją Sucholeską – zapowiedziano kolejne spotkanie komisji w tej sprawie przy udziale komendantów obu służb mundurowych naszej gminy. W przypadku spotkania w ZGK radnych interesowało przede wszystkim kłopoty w funkcjonowaniu służb komunalnych w okresie pandemicznym i ewentualny wpływ kwestii budżetowych na realizację zadań bieżących.

Na tej sesji niżej podpisany ponownie poruszył problem poprawy funkcjonowania sieci światłowodowej w ramach spółki gminnej GCI (po uchwale nowelizującej budżet w ramach lutowej sesji). Konkretną odpowiedź zmian w robotach sieciowych Wójt obiecał przekazać po rozpoznaniu w spółce. W wolnych głosach powrócił tez temat nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych (nawiązano do Interpelacji niżej podpisanego https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/05/odp-na-interpelacje-w-sprawie-zgod-na-pojazdy-ciezarowe/). Poruszono także tematykę odpłatności (dofinansowania) biletów na przejazdy – inicjatywa i wniosek Młodzieżowej Rady Gminy, a także propozycję nowej uchwały aktualizującej uchwałę o aktywizacji obywatelskiej potocznie zwaną Zadaniem  Lokalnym – była przedmiotem dyskusji na komisjach.

W normalnym terminie odbyła się sesja majowa w dniu 25.05 br., która rozpoczęła się od oficjalnego pożegnania p. Justyny Radomskiej (b. szefowej ref. komun. UG) oraz Marcina Bulińskiego (byłego vicewójta), którzy po wyborach uzupełniających objęli stanowisko Burmistrza i jego zastępcy w Murowanej Goślinie.

Po tym miłym momencie odbyła się zadziwiająca dyskusja nad kolejną propozycją Wójta co do kolejnej propozycji projektu MPZP dla rejonu Jelonka (Sosnowa / Złotnicka). Opisujemy szczegółowo ten problem oddzielnie https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/05/mpzp-jelonek-come-back-problemu/. Ze względu na brak analizy w komisjach i brak konsultacji większość radnych ten projekt odrzuciła. Z całą pewnością będziemy wraz z samorządem Jelonka prowadzić jeszcze konsultacje nad tą propozycją i ewentualnymi konsekwencjami podjęcia konkretnej decyzji co do tego MPZP.

Radni dyskutowali o przyjęciu uchwały o zmianie MPZP dla Złotkowa (Obornicka / Żytnia) z perspektywą budowy zakładu HERBAPOL) – uchwała została przyjęta. Pozostałe punkty planu sesji nie wywołały większych emocji. W informacjach Wójta dowiedzieliśmy się o przystąpieniu służb gminnych do wykaszania poboczy i poziomowego porządkowania ulic; poruszono tez problem braku koszenia poboczy na ulicach powiatowych; o remoncie wejścia głównego do urzędu. Ze spraw dotyczących osiedla usłyszeliśmy, że w czerwcu zostana zamontowane tablice interaktywne na wjazdach na osiedle, które mają poprawić informacyjnie sytuację bezpieczeństwa na skrzyżowaniach równorzędnych.

Usłyszeliśmy także zaproszenie i plany na Dni Gminy w dniu 17 czerwca na pumptracku, o uruchomieniu wybiegu dla psów przy ul. Diamentowej, czy dalszych pracach projektowych przy CSW przy ul. Szkółkarskiej, a także dokończeniu budowy w czerwcu ścieżki rowerowej na Muchomorowej a także planach zakończenia modernizacji monitoringu gminnego w okresie letnim.

Ważną informację uzyskaliśmy od Wójta w sprawie rozbudowy sieci światłowodowej spółki GCI w rejonie ul. Sowiej / Muchomorowej co pozwoli na zwiększenie oferty dostępności sieci w obszarze ulicy Nektarowej do końca bieżącego roku. Temat był monitorowany przez niżej podpisanego i mam nadzieję, że ten termin zostanie dochowany i po wielu latach starań będzie można go jednoznacznie zamknąć.

W wolnych głosach i informacjach radnych usłyszeliśmy jeszcze o ponownej Interpretacji niżej podpisanego w sprawie nadmiaru nieuprawnionych przejazdów pojazdami ciężarowymi przez osiedlowe uliczki; o pracach przy koncepcji przebudowy skrzyżowania Obornicka/ Czołgowa/ Złotnicka; o nominowaniu p. Damiana Torby na szefa referatu komunalnego oraz dyskutowano nt. zmiany biegu linii nr 901 (do cmentarza na Borówkowej).

Przewodniczący Rady Gminy odczytał jeszcze informacje o powołaniu nowego klubu radnych Gmina Obywatelska Suchy Las do której przystąpiło: Joanna Pągowska, Radosław Banaszak, Tomasz Sztolcman, Iwona Koźlicka, Krzysztof Łączkowski i Jarosław Dudkiewicz. Do założycieli stowarzyszenia należy także Sylwia Sawińska (sołtys Złotkowa) , a inauguracja działalności miała miejsce 23.05 br.

Jarosław Dudkiewicz, radny