MPZP dla Złotkowa – Obornicka / Żytnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo Południowy-Wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i ul. Żytniej – https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1678/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotkowo-poludniowy-wschod-teren-aktywizacji-gospodarczej-w-rejonie-ul-obornickiej-i-zytniej/