MPZP dla Złotnik – rejon ul. Prostej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Prostej.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las: https://bip.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/