Pracownia komputerowa w świetlicy?

Po piątkowej akcji zbiórki starego sprzętu komputerowego wychodzimy z nową inicjatywą integracyjną, którą chcemy prowadzić w nowym roku 2023/2024 dla szerokiego grona naszych aktywnych mieszkańców i sympatyków osiedla korzystających z różnych zajęć w obrębie naszej osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym. Nowy pomysł kierujemy zarówno do najmłodszych, zuchów, harcerzy, seniorów, brydżystów czy innych grup zainteresowanych rozwijaniem podstawowych umiejętności obsługi sprzętu komputerowego.

Jeden z naszych mieszkańców Mateusz Mikołajczak wraz z naszym zarządem osiedla, postanowił w trybie działań wolontariackich ufundować sprzętowo 4 stanowiska dla stworzenia mini pracowni komputerowej w ramach społecznych działań świetlicowych od nowego sezonu szkolnego 2023/2024. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze i przystosowujące oraz wstępne piątkowe szkolenia chętnych seniorów.

Planujemy aby po pracach remontowych świetlicy (sierpień br) nasza nowa pracownia komputerowa mogła być dostępna dla działających grup integracyjnych w ramach naszej świetlicy (harcerze, młodzież, seniorzy) od września br. Zainteresowanych korzystaniem z naszego nowej integracyjnej propozycji prosimy o kontakt do Mateusza Mikołajczaka tel +48507235098.

Zapraszamy

Zarząd Osiedla Grzybowego