Spotkanie z mieszkańcami w/s MPZP Jelonek

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie zapraszam w najbliższy czwartek, 15/06 o godz. 19.00 do  świetlicy w Jelonku na spotkanie w/s MPZP, rejon ul. Złotnicka i Sosnowa. Osoby zainteresowane tematem, w szczególności mieszkańcy, którzy składali wnioski do UG w/s miejscowego planu, są mile widziani. Celem spotkania jest  wypracowanie wspólnego i spójnego stanowiska przed najbliższą sesją rady gminy, na której radni będą rozpatrywać wnioski mieszkańców.

Z poważaniem,

Iwona Koźlicka, radna gminy Suchy Las, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek-założyciel stowarzyszenia  Gmina Obywatelska; tel. 601726446