AQUANET – korekty umów przyłączeniowych

Komunikat w sprawie procedury uporządkowania sprawy umów o przyłącza wod.-kan AQUANET-u.

Wciąż mocno zajmującym mieszkańców tematem jest proces porządkowania sprawy fatalnie podpisanych w przeszłości umów z AQUANET-em. Wyjaśnialiśmy już tę sytuację i zapewniamy, że ten rok powinien przynieść zmiany w zapisach tych umów, o czym sukcesywnie będziemy informować zainteresowanych z kolejnych ulic osiedla. (patrz również https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/05/aquanet-II-etap-porzadkowania-umow/ ). Propozycje zmian umów są adresowane przez AQUANET od początku maja poprzez wezwania właścicieli zachęcające do zgłoszenia się danej zainteresowanej osoby z kolejnych ulic do gestora sieci (ze względu na RODO nie można tego uczynić zbiorowo) i następnie przekazaniu nowej propozycji umowy, która musi uwzględnić indywidualną sytuacje własnościową danego miejsca. Zachęcamy do zgłaszania się pod wskazany kontakt w AQUANET w publikowanych informacjach np. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/aquanet-sprawa-przylaczy-sanitarnych-cd/ – informacje bieżące w tej sprawie publikujemy na naszych portalach fb i stronie osiedlowej (także 2.05 i 12.05 br.). Problem źle podpisanych umów dotyczy przynajmniej ok. 360 posesji na osiedlu, co zostało już zweryfikowane w AQUANET. Do tej pory udało się zmienić już około stu umów. Wkrótce zostaną wysłane kolejne zaproszenia do zgłaszania się poszczególnych mieszkańców z naszego osiedla. W związku z pytaniami wyjaśniamy, że w imieniu mieszkańców i przy wsparciu radnych wystąpiliśmy pod koniec ubiegłego roku z inicjatywą zmiany zapisów tych umów w zakresie par. 2 umowy – w tym miejscu w umowach o przyłącza winny być wskazane jako miejsce przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w najkrótszym możliwym odcinku od danej posesji (patrz załączony przykład).

Zarząd osiedla będzie dalej monitorował tę sytuację w porozumieniu z AQUANET-em i Urzędem Gminy aż do pozytywnego załatwienia sprawy dla wszystkich posesji, które skorzystają z tej sposobności.

Jarosław Dudkiewicz, zarząd osiedla

radny klubu Gmina Obywatelska Suchy Las