Kwota Zadania Lokalnego na 2024 rok

Zgodnie z przekazywanymi informacjami (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/06/zadanie-lokalne-zbieramy-wnioski-do-konca-czerwca/) – zarząd osiedla przygotowuje listę propozycji do tzw. Zadania Lokalnego’2024 czyli Programu Pobudzania aktywności obywatelskiej wg. uchwały nr VII/72/15 z 28.05.2015 (wraz z późn. zmianami), którą to przekaże Wójtowi do zaopiniowania do 31.07 br., a ta lista trafi na Zebranie Mieszkańców w dniu 11.09 br., na którym to będziemy głosować nad konkretnymi propozycjami do budżetu lokalnego na kolejny rok. Podstawą tworzenia kwoty jest liczba zameldowanych mieszkańców na terenie danej jednostki i tu z ubolewaniem stwierdzamy, że pomimo odczuwalnej zwiększającej się liczby naszych mieszkańców, oficjalna ilość zameldowanych osób znowu nam spadła – stąd pomimo wzrostu cen na wszelkie usługi i produkty, realnie spada nam ilość środków które możemy przeznaczyć na aktywności społeczne.

Os.Grzybowe_Informacja o wysokoĹ ci Ĺ rodkĂłw na ZL 2024

zarząd osiedla