Nabór na granty Fundacji ORLEN

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do szóstej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Program jest skierowany do lokalnych organizacji, które mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, szkoły oraz inne organizacje mogą wnioskować o grant na projekty związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną zwierząt.

Projekt musi jednak dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. turniej szachowy, organizacja biegu na orientację, zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców dla poszczególnych grup wiekowych np. nordick walking, zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, ścieżki biegowe);
  • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty żywienia (zero waste, dieta wegańska), konsultacje dietetyczne, programy profilaktyczne np. różowy październik czy movember);
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. zajęcia komputerowe dla seniorów, organizacja zajęć z języka polskiego dla uchodźców, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe (kronika miejscowości, wywiady z seniorami, festiwal historii miejscowości, święto ulicy, warsztaty o rodzinnych tradycjach, wystawa zdjęć rodzinnych);
  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego);
  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie ważnej osoby dla mieszkańców, mobilne biblioteki, festiwal teatralny, ścieżka historyczna, warsztaty z tworzenia gier miejskich, questing);
  • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków lub jeży, akcja sprzątania lasu, stworzenie ogrodu społecznego lub deszczowego).
  • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. ścieżki przyrodnicze, murale pochłaniające smog).

W szóstej edycji Fundacja ORLEN przyzna granty w wysokości 10 000, 15 000, 20 000 oraz 25 000 zł. Tegoroczna pula na granty to aż 3 mln zł.

Wnioski można składać do 31 lipca.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się pod linkiem: https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/moje-miejsce-na-ziemi

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej wiadomości podmiotom, które mogą być zainteresowane konkursem.

Z poważaniem

Paulina Szkudlarek

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

URZĄD GMINY SUCHY LAS

ul. Szkolna 7, BUDYNEK II (wejście od strony podwórza), pok. nr 8 (II p.)

62-002 Suchy Las 

tel.  61 8 926 539

paulina.szkudlarek@suchylas.pl