Po czerwcowej sesji Rady Gminy

Relacja po czerwcowej sesji Rady Gminy

Czerwiec to, tradycyjnie w pracach radnych, miesiąc zakończenia analiz absolutoryjnych w stosunku do władz naszej gminy i tego w większości dotyczyła sesja RG w dniu 22 czerwca.

W  pierwszej części sesji radni wysłuchali raportu o stanie gminy, sprawozdania Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2022 rok, a także informacji o stanie mienia gminnego. W debacie radnych, w tym szczególnie radni klubu Gmina Obywatelska Suchy Las i Gmina Razem, w tym punkcie poruszyli kwestie szeregu mankamentów, na które zwracano  uwagę w czasie pracy w poszczególnych komisjach – zachęcamy do lektury opinii Komisji Rewizyjnej w najbliższym wydaniu GS.

Radni zwrócili uwagę przede wszystkim na trudności Urzędu z realizacją poszczególnych pozycji inwestycyjnych, na problemy ze skutecznym pozyskiwaniem zewn. funduszy pomocowych, na niewykorzystywanie dostępnych środków własnych oraz problemy z komunikacją konsultacyjną z mieszkańcami. Pomimo wyrażonych uwag, Rada Gminy udzieliła ostatecznie absolutorium Wójtowi za 2022 rok.

Po przerwie Rada zajęła się projektem kolejnego wyłożenia MPZP Jelonka (Sosnowa/ Złotnicka), którego historię konsekwentnie prezentujemy na naszych forach (m.in. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/06/mpzp-jelonek-spotkanie-mieszkancow/). W tej kwestii krótko przypomniano historię prawie dwuletniego procedowania tej sprawy. Głównym spornym problemem było – poza kwestią stopnia zagęszczenia przyszłej zabudowy – sprawa sposobu skomunikowania tego terenu. Ostatecznie radni przegłosowali w konsensusie kolejne korekty do propozycji zgłoszonej uchwały, co otwiera szansę na uchwalenie MPZP tego rejonu z maksymalnym uwzględnieniem woli autorów zgłaszanych uwag. Mieszkańcy Osiedla Grzybowego, szczególnie ulicy Sosnowej, nie chcieli skomunikowania tego terenu z tą ulicą, a mieszkańcy Jelonka protestowali przeciw wyprowadzeniu całego ruchu przez ich wewn. ulice do Obornickiej. Finalnie cały teren ma zostać skomunikowany do drogi serwisowej ul. Złotnickiej. Na sesji radni klubu GO SL zwrócili uwagę na potrzebę przeprowadzenia jednocześnie z tą kolejną inwestycją, projektowych merytorycznych analiz zmian w rejonie tej ulicy w porozumieniu ze starostwem, szczególnie przy okazji realizowanej obecnie koncepcji przebudowy skrzyżowania Złotnicka/ Obornicka/ Czołgowa.

Inne tematy porządku sesji nie dotyczyły bezpośrednio naszego osiedla i jego otoczenia. Jedynym interesującym wątkiem było uchwalenie warunków funkcjonowania przystanków autobusowych, w ramach którego pojawił się nowy przystanek na ul. Borówkowej przy cmentarzu. Linia nr 901 będzie miała zmienioną trasę tak by od ul. Powstańców Wlkp. można było dojeżdżać do cmentarza (wybrane kursy w środku dnia).

W ramach informacji Wójta dowiedzieliśmy się o otwarciu profesjonalnego wybiegu dla psów przy ul. Diamentowej tuż przy rondzie na ul. Sucholeskiej. Samemu rondo na tej sesji zostało nadane imię zasłużonego sucholesianina Zenona Pilarczyka. Wójt poinformował także o pracach projektowych Centrum Sztuk Walki (CSW) przy górce saneczkowej ul. Szkółkarskiej (do końca tego roku), zakończeniu prac przy budowie ścieżki rowerowej na Muchomorowej, o przystąpieniu do spółki z ZDP do realizacji projektu przebudowy skrzyżowania Złotnickiej ze Słoneczną a także o pracach przy projekcie – koncepcji przebudowy skrzyżowania Obornickiej ze Złotnicką i Czołgową.

Ważną, oczekiwaną przez mieszkańców szczególnie rejonu ulicy Nektarowej, była informacja Wójta na temat prac firmy GCI, w ramach których w rejonie ulicy Sowiej zamontowany zostanie tzw. „moduł rdzeniowy”;  pozwoli on na wyczekiwane znaczne zwiększenie możliwości sieci światłowodowej. Monitorujemy te działania, które z końcem roku pozwolą wreszcie zadość uczynić wieloletnim staraniom części mieszkańców naszego osiedla, południowej strony Jelonka i północnej części Suchego Lasu. O sprawie informujemy na bieżąco na naszych portalach osiedlowych.

W pozostałych informacjach dotyczących osiedla usłyszeliśmy także o planowanych działaniach przy wymianie oświetlenia ulicznego na ledowe, które ma być zrealizowane w III i IV kwartale br.(realizować będzie firma LUX) oraz o zakończeniu procedury przetargowej na wykonanie nawierzchni ulicy Kruczej – UG zdecydował się ostatecznie zrealizować cały odcinek od ul. Bocianiej do Muchomorowej i dalej do Żurawiej. Zadanie to ma być wykonane w tym roku. Wójt poinformował także o zakończeniu II etapu zabudowy polany pod lasem przy ul. Muchomorowej (nowe ścieżki mineralne i stanowiska dla ławek) oraz o zakończeniu prac przy montażu tablic świetlnych na wjazdach na osiedle, informujących o skrzyżowaniach równorzędnych na osiedlu. Ta kwestia była propozycją Wójta na uwagi radnych i zarządu osiedla o pojawiających się niebezpieczeństwach drogowych w tych rejonach i składanych wnioskach o ustawienie znaków A-5. Urząd Gminy nie zyskał ostatecznie zgody starostwa na propozycje zarządu i stąd pomysł Wójta na ustawienie wspomnianych tablic. Sprawa została wykonana do 30 czerwca ( zobacz także https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/informacja-w-s-dodatkowych-znakow-drogowych/ )

Jarosław Dudkiewicz,

przewodniczący zarządu osiedla, radny

Klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las

Przew. komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych