Przegląd stanu nawierzchni i propozycji do Zadania Lokalnego

Raport ze spotkania na osiedlu z pracownikiem ref. komun.  UG w sprawie stanu ulic i uwag eksploatacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach zbierania wniosków do ZL’2024

10.07.2023

Udział wzięli: Kacper Tymek (UG), Iwona Koźlicka (radna), Dariusz Rybka i Jarosław Dudkiewicz (członkowie zarządu osiedla)

Lista tematów omówionych w ramach wizji lokalnej osiedla:

1/ Kwestia modernizacji ulicy Kruczej (odcinki od Bocianiej do Muchomorowej i dalej do Żurawiej) – temat jest procedowany w referacie BI przetargowo – planowana inwestycja do końca bieżącego roku

2/ Zakup kamery mobilnej z ZL’2023 – temat w trakcie realizacji w Ref. Komunalnym;

3/ Ustalenie nasadzeń z ZL ‘2023 (plac grzybowy, polana pod lasem, przy rondzie Nektarowa) – propozycje komisji przy zarządzie osiedla zostaną przekazane do p. D. Torby – załącznik protokół z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 04 lipca br.

4/ Sprawa budowy chodnika od przystanku na ul. Sosnowej do Jodłowej i Rydzowej wraz z kwestią budowy przejścia dla pieszych; kwestia postulowana od kilku lat; omówiono możliwe scenariusze, które i tak zależą od finansowania po stronie Rady Gminy gdyż szacowany wydatek to min. ok. 20-25 tyś zł.

5/ Powierzchnia tartanowa wokół zdroju wodnego na boisku – zadanie możliwe do wykonania na powierzchni ok 10-15 m2, ale raczej z ZL’2024

6/ Dodatkowe kosze na psie odchody Sosnowa/ Łabędzie; Łabędzia/ Bociania; zadanie możliwe do wykonania z ZL’2024

7/ Propozycja chodnika od Bocianiej do Złotnickiej – omówiono to zagadnienie, które technicznie było by do wykonania w porozumieniu z ZDP – szacowany koszt 8-10 tyś zł – po częstotliwości wydeptania – bardzo potrzebne miejsce;

8/ Sprawa wierzby na ul. Opieńkowej – omówiono poczynione doraźne działania ZGK i wskazano inne konieczne prace chodnikowe; nikt z zebranych nie podtrzymuje pomysłu wycinki drzewa a raczej odpowiedniej pielęgnacji i docinki korony by jak najmniej sąsiedztwo było dokuczliwe dla mieszkańców;

9/ Deformacje ulicy Jaskółczej i Muchomorowej; dokonano przeglądu najbardziej charakterystycznych deformacji powierzchni szczególnie na tych dwóch ulicach – wskazano ok. 20 punktów, przy czym podobne miejsca znaleziono tez na ul. Łabędziej, Podgrzybkowej czy Sosnowej (tu widać efekty napraw z zeszłego roku); urząd zleci doraźne naprawy w ramach prac remontowych na większe potrzebne są większe inwestycje;

10/ Zdeformowane chodniki ul. Maślakowej; uznano, że ta ulica wymaga największych remontów – tu trzeba całe powierzchnie chodnikowe przełożyć wraz z wykonaniem podbudowy

11/ Krawężniki – obniżanie np. ul. Muchomorowa z Kurkową, Podgrzybkową; przejrzano kilka punktów i tam gdzie ewidentnie krawężniki nie są obniżone przy przejściach dla pieszych będzie to sukcesywnie wykonywane w trybie remontowym przy okazji wymieniając zniszczone krawężniki

12/ Kwestia doświetlenia placu zabaw – temat do omówienia w ramach ZL, ale generalnie nie ma zgody UG na takie doświetlenia – być może uda się wykonać doświetlenie w ramach planowanej wymiany lamp na ledowe;

13/ Lampa na ul. Rydzowej i przejściu Borowikowa/ Kurkowa – sytuacja podobna jw.

14/ Modernizacja ul. Nektarowej – temat dużego remontu jedynie do działań inwestycyjnych Gminy;

15/ Lampa na polanie pod lasem – propozycja by zrealizować to wraz z VIFI dla III etapu zagospodarowania polany – do decyzji Wójta lub ZM;

16/ Propozycja zmiany org. ruchu na Czubajkowa / Maślakowa, omówiono propozycje mieszkańców, wskazujących nielogiczność oznakowania; UG postara się dokonać korekt bieżących w tym temacie w postaci usunięcia dwóch znaków nakazu ruchu;

17/ Dodatkowe lustra bezpieczeństwa na skrzyżowaniach typu Pieczarkowa/ Sosnowa – ze względu na wciąż występujące problemy z interpretacją zasady „prawej ręki” i zarastającymi klinami widoczności, postulowane dodatkowe elementy ze względów bezpieczeństwa – podobnie omawiano sytuacje z ul. Sowiej do Muchomorowej

18/ Ścieżka rowerowa

– przedyskutowano fakt braku czytelnego oznakowania, które może wprowadzać w błąd rowerzystów; urząd zaproponuje korekty w oznakowaniu;

– omówiono możliwość montażu lustra na ul. Sowiej w celu poprawy widoczności dla pojazdów, wyjeżdżających z tej ulicy;

– stanowisko członków zarządu na spotkaniu oraz obu radnych:  na zebraniu mieszkańców powinna być przedyskutowana kwestia budowy brakującego odcinka ścieżki, gdyż zdania mieszkańców w tej sprawie są mocno podzielone;

– wniosek mieszkańców o ewent. rozważenie dokończenie budowy odcinka ścieżki na Muchomorowej ze względu na znaczny koszt (ponad 150 mb) nie może być rozpatrywany w ramach tzw. Zadania Lokalnego – do decyzji rady Gminy po konsultacji z mieszkańcami;

19/ Poprawa montażu masztów flagowych na Placu Grzybowym; prośba od kilku miesięcy ze względu na przekrzywiony jeden maszt

20/ Docięcia klinów widoczności: np. Przepiórcza / Jaskółcza – prośba o dokonanie zasadniczego przeglądu takich miejsc; omówiono też niektóre miejsca na ul. Sosnowej

sporz.  J.D.