Rozliczamy kolejny rok 2022/2023

Zgodnie z przyjęta osiedlową tradycją transparentności prowadzonej działalności społecznej  naszego zarządu, przedstawiamy oficjalne dokumenty finansowe zarządu osiedla, które służby księgowe Urzędu Gminy przekazały za okres 1.07.2022 do 30.06.2023. Zestawienia obejmują wszystkie wydatki poniesione przez społecznie działających członków zarządu oraz w ramach zleconych działań naszych moderatorów zajęć integracyjno-rekreacyjnych w ramach tzw. Zadania Lokalnego, czyli gminnego funduszu aktywizacji obywatelskiej. Niezależnie od tego przypominamy, że w cyklicznych sprawozdaniach z zebrań zarządu oraz Zebrań Mieszkańców prezentujemy bieżące rozliczenia wykonywanych zadań finansowych na podstawie uchwał ZM.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy (https://bip.suchylas.pl/uchwala/1228/LVIII-672-23/), przewodniczący zarządu do dnia 31.07 br. przedłoży listę propozycji mieszkańców do Zadania Lokalnego '2024  przekazaną do 30.06 br. do zarządu osiedla. Po ocenie i opinii Wójta nad propozycjami głosować będzie Zebranie Mieszkańców w dniu 11 września br.

Zebranie zarządu osiedla – sprawozdanie z 27 czerwca

Zebranie Mieszkańców 24.04 br. – sprawozdanie

SKMBT_C36423071111560

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego, przewodniczący

radny, klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las