Zebranie zarządu osiedla – sprawozdanie z 27 czerwca

W dniu 27 czerwca br, odbyło się kolejne zebranie członków zarządu naszego osiedla, na którym omawialiśmy bieżące tematy interwencyjne na osiedlu a także analizę i rekomendację wniosków naszych mieszkańców do tzw. Zadania Lokalnego na 2024 rok. Przewodniczący zarządu składa ostateczny dokument z propozycjami do Wójta do 30 lipca br. zgodnie ze znowelizowaną  – uchwałą  nr LVIII/672/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej.

Zapraszamy do lektury sprawozdania z prac zarządu na ostatnim posiedzeniu.

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu Osiedla 27.06.2023