Zadanie Lokalne '2024 – odpowiedź Wójta

Otrzymaliśmy odpowiedź – stanowisko Wójta na nasze wnioski do Zadania Lokalnego '2024 złożone w dniu 31.07 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/07/wniosek-w-sprawie-propozycji-do-zl2024/

Nad zatwierdzonymi przez Wójta propozycjami będziemy głosować na Zebraniu Mieszkańców w dniu 11 września, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców do naszej świetlicy przy placu grzybowym 16. https://www.facebook.com/events/1152565232368501/ Osiedle Grzybowe