Informacje z sesji Rady Gminy 31.08 br.

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy (31.08 br.) zdominowana została przez problem wniosku Wójta do zmian w tzw. WPF (Wieloletni Plan Finansowy), który sprowadzał się do przygotowania budżetu do realizacji niechcianej przez społeczność Złotkowa inwestycji tzw. II etapu przebudowy infrastruktury drogowej ul. Obornickiej w rejonie tej miejscowości. Kilka miesięcy temu w wyniku burzliwej debaty i analiz w ramach komisji, inwestycja ta została decyzją RG ograniczona do obserwowanych obecnie robót po zachodniej stronie głównej ulicy rejonu  Złotkowa (rejon Aktywizacji Gospodarczej). Występował radny Michał Przybylski i sołtys Złotkowa Sylwia Sawińska, zwracając uwagę, że apelowali wtedy by ta część kontrowersyjnej inwestycji (obawa mieszkańców o wprowadzenie części ruchu tranzytowego do centrum wsi) została poddana społecznym konsultacjom a przynajmniej by mieszkańcy mogli się w tej sprawie wypowiedzieć na wrześniowym Zebraniu Mieszkańców. Głównym ówczesnym argumentem za realizacją I etapu tej inwestycji była chęć uzyskania środków z tzw. „Polskiego Ładu”. Ostatecznie Rada Gminy przy 13 obecnych jej członkach, zdecydowała większością głosów za  likwidacja tej pozycji budżetowej w WPF. Sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Dalsza część sesji nie wywoływała już takich emocji i głosowania przeszły w miarę spokojnie i bez dyskusji. W ramach  informacji Wójta (Ilona Ciok) dowiedzieliśmy się o stanie prowadzonych inwestycji, które mieszkańców naszego rejonu gminy mogą zainteresować:

– kończone są prace projektowe Centrum Sztuk Walki (CSW) przy ul.  Szkółkarskiej – miejsce po opuszczonej inwestycji przy górce saneczkowej – uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziane jest do końca bieżącego roku;

– prowadzone są prace projektowe nad układem drogowym rejonu Forteczna/ Nektarowa (po wschodniej stronie ul. Obornickiej) – zakończenie z końcem roku;

– kończą się prace nad koncepcja projektową przebudowy skrzyżowania Obornicka/ Czołgowa/ Złotnicka – rejon nowego marketu NETTO, stacji LOTOS. marketu LM i biurowca ROSARIUM; temat jest w centrum zainteresowania komisji Porządku Publicznego ze względu na uchwalany nowy plan MPZP rejonu Jelonka przy Złotnickiej; w tej sprawie będziemy jako radni klubu Gmina Obywatelska występować o szczegółowe informacje;

– poinformowano o kontynuowaniu robót drogowych ulicy Kruczej (między Bocianią do Muchomorowej i dalej do Żurawiej) – zakończenie do listopada br.;

– do końca roku ma być wykonana modernizacja i rozbudowa tzw. węzła rdzeniowego Złotniki rejon Muchomorowa/ Sowia przez spółkę GCI; temat który monitorujemy a którego celem jest zwiększenie możliwości sieci światłowodowej (internetu) rejonu północnej strony SL, południowej strony naszego osiedla i Jelonka;

– referat komunalny kończy prace porządkowe przy III etapie tegorocznego koszenia poboczy i terenów komunalnych na terenie gminnym; zakończono też roboty odtworzeniowe przy malaturach oznakowań drogowych;

– poinformowano także o prowadzonych robotach przy wymianie oświetlenia ulicznego na ledowe; w zapytaniu niżej podpisanego zwróciłem uwagę na złożone pismo zarządu osiedla w tej sprawie do Wójta (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/08/sprawa-oswietlenia-ledowego-pismo-do-wojta/) ; odpowiedziano, że będą robione korekty prac oraz przycinki drzew a na złożone pismo pojawi się merytoryczna odpowiedź;

– Urząd Gminy dokonał wyboru oferenta dla realizacji koncepcji modernizacji placu grzybowego (zadanie 900-995-4300-RKB/000/2023/0009); zapowiedziano wkrótce spotkanie z zarządem i mieszkańcami celem pierwszych konsultacji społecznych wokół tego tematu;

– przypomniano o rejestracji wniosków w sprawie kart PEKA (dla młodzieży szkolnej) do 18.09 br; zadałem pytanie czy prowadzone są jakiekolwiek prace nad tym by system rozszerzyć na młodzież szkół średnich; takie prace się nie toczą, choć Młodzieżowa Rada Gminy (radna Joanna Radzięda) są w tej sprawie w kontakcie z referatem komunalnym UG;

– w głosach przewodn. Rady poinformowano o pismach grupy mieszkańców oraz przedsiębiorców rejonu Złotnik  Osiedla do Rady w sprawie rozbieżnych opinii nt. planowanego nowego projektu organizacji ruchu tego rejonu gminy; 

– w dniu 30.08 miało miejsce ciekawe posiedzenie komisji PP OŚ i SK (porządku publicznego, ochrony środowiska i spraw komunalnych), na którym wraz z przedstawicielami referatów komunalnego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, poruszaliśmy m.in. sprawę procedowania sprawy robót na rowie złotnickim, projektu organizacji ruchu Złotniki – Osiedle, funkcjonowania sieci hydrantowej oraz jednostek OSP na terenie gminy.

Jarosław Dudkiewicz

radny Gminy Suchy Las, Osiedle Grzybowe i Złotniki Wieś

klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las