Korespondencja w sprawie lokalu świetlicy

W nawiązaniu do wymiany korespondencji i dyskusji na Zebraniu Mieszkańców, pojawiło się kolejne pismo sąsiadów lokalu osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym nr 16 skierowane do Wójta Gminy SL oraz w nawiązaniu do toczącej się dyskusji o uciążliwościach funkcjonującego miejsca osiedlowej integracji. Przewidziano spotkanie p-li zarządu z Wójtem w ciągu najbliższych dni.

 S25C-4 Fund23091509280