Nowoobornicka – mrzonka czy szansa ?

W poniedziałek 25 września br. miała miejsce Ważna debata o super ważnej sprawie nie tylko dla naszych lokalnych spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, szczególnie tranzytowego przez osiedle.
Trudno dzisiaj zadeklarować komukolwiek; kiedy pojedziemy Nowoobornicką, ale bez realnych działań zmierzających do urzeczywistnienia konkretnych kroków w tym celu, totalnie zakorkujemy nasze osiedla – ruch tranzytowy przez SL, Złotniki i Złotkowo wciąż rośnie. TRZEBA WRESZCIE DZIAŁAĆ. Trzeba wszystkim decydentom ponad podziałami pilnie to uzmysławiać. To wstyd pokazywać komukolwiek tzw. północny wyjazd z P-nia.
J.Dudkiewicz
Relacja:
Konferencję w sprawie nowej Obornickiej zorganizowaliśmy jako Gmina Obywatelska Suchy Las w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus. Idea arterii wyprowadzającej ruch pojazdów z Poznania w kierunku północnym ma już 22 lata. Przypominali o tym wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski i starosta poznański Jan Grabkowski Wiceprezydent zapewniał, że małymi krokami można prowadzić prace przygotowawcze w sprawie nowej Obornickiej, ale dla miasta priorytetem komunikacyjnym jest obecnie budowa ul. Szymanowskiego. Starosta starał się pokazać jak rząd sukcesywnie pozbawia samorządy środków i tym samym zamyka plany dużych inwestycji, a takimi są budowy dróg. Wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech z kolei zwracał uwagę, że w dobie odbierania gminom pieniędzy przez budżet centralny, warto się zastanowić jak skutecznie rozwijać i promować komunikację zbiorową, głównie w kontekście kolei metropolitalnej. Joanna Pągowska prezes Gminy Obywatelskiej Suchy Las zwracała uwagę, że aby w pełni wykorzystać możliwości Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, na terenie gminy powinno powstać więcej przystanków. Do dyskusji włączył się też obecny wójt Grzegorz Wojtera, który, dziękując GO SL za zorganizowanie konferencji, referował jakie starania podejmował w kwestii nowej Obornickiej przez ostatnie lata. Podsumowując dyskusję Joanna Pągowska przychylała się do głosu przedsiębiorców, których reprezentowała Dagmara Nickel, aby pokazując plany, urealniać je konkretnymi pracami w taki sposób, aby móc przyjąć, że mimo braku środków realizujemy cel, nawet jeśli jego spełnienie to odległa przyszłość. Dyskusja pokazała, że w tej kwestii panuje pełna zgoda.
Obszerniejsza relacja z konferencji ukaże się w przyszłym miesiącu w gazecie „Gmina Obywatelska Suchy Las”.