Polana pod lasem – zagospodarowanie c.d.

W nawiązaniu do dyskusji mieszkańców na Zebraniu Mieszkańców 11.09 br. nt. planów zagospodarowania polany pod lasem, przypominamy na prośbę mieszkańców historię dotychczasowych działań wokół tego terenu.

1/ Starania zarządu osiedla obecnej (ale i dwóch poprzednich) kadencji oraz radnej Iwony Koźlickiej spowodowały, że Urząd Gminy dokonał zakupu tej powierzchni (ok. 1900 m2) od Uniwersytetu Przyrodniczego na początku roku 2020;przejęcie na własność terenu umożliwia prowadzenie inwestycji na działce; wcześniej obszar ten był dzierżawiony;

zdjęcia polany pod lasem w roku 2018

2/ W roku 2020 staraniem zarządu osiedla w ramach Zadania Lokalnego wykonano koncepcję zagospodarowania polany pod lasem (na dz. nr 514), która po konsultacjach z mieszkańcami w ramach konkursu uległa drobnym modyfikacjom.

     koncepcja ogólna z roku 2020

3/ Pod koniec  roku 2021 powstał projekt techniczny (LYNX) z funduszy centralnych Gminy i udało się zrealizować I etap zabudowy zgodny z tym projektem (zabudowa zabawki sprawnościowej i 4 ławki parkowe);

4/ W roku bieżącym 2023 udało się zrealizować z funduszy gminnych II etap zabudowy ( ścieżki szutrowe) a w tegorocznych planach mają jeszcze nastąpić nasadzenia w rejonie skarpy od strony zewnętrznego chodnika.

5/ Zarząd osiedla i radni zabiegają o wprowadzenie do budżetu gminnego na 2024 r. zabezpieczenia finansowego na III etap zabudowy (w postaci kolejnych dwóch elementów sprawnościowych dla młodzieży i stanowiska biesiadnego do spotkań plenerowych takich jak sprzątanie świata, spotkania grup integracyjnych itp.); w zamyśle projektowym teren ma pozostać obszarem zielonym gotowym na spotkania o charakterze plenerowym;

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla