Projekt MPZP Jelonka po raz piąty

Uprzejmie informuję, że dzisiaj rozpoczęły się wyłożenia do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie w ww. sprawie, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaproszenie na dyskusję publiczną online, która odbędzie się dnia 18 września 2023 r. godz. 16:00, dostępne są w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1710/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-piatym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusję:

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 września 2023 r., o godz. 16:00.

Identyfikator spotkania: 321 351 469 819

Kod dostępu: wAw5Ly

Link do spotkania online

MPZP Złotniki – rejon ulicy Prostej – obwieszczenie w ww. sprawie, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaproszenie na dyskusję publiczną online, która odbędzie się dnia 18 września 2023 r. godz. 17:45, dostępne są w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1711/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-prostej/

Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się na dyskusję:

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 września 2023 r., o godz. 17:45.

Identyfikator spotkania: 380 151 350 466

Kod dostępu: X5tbs3

Link do spotkania online

Z wyrazami szacunku,

Agata Lankiewicz

inspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.lankiewicz@suchylas.pl