Straż Gminna a Policja

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji i w ramach prac komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy SL, prezentuję POROZUMIENIE pomiędzy Wójtem (reprezent. Straż Gminną) a sucholeską Policją z 03.01.2001. Dokument ten był i nadal jest podstawą funkcjonowania tej gminnej jednostki. W związku z toczącymi się dyskusjami o funkcjonowaniu tej jednostki w aspekcie takich spraw jak działania prewencyjne na rzecz mieszkańców i ich bezpieczeństwa, sprawy funkcjonowania monitoringu gminnego , kwestie usuwania wraków z terenów publicznych, tzw. ekopatrole, reagowanie na wykroczenia drogowe i inne itp. – radni analizują w jakim zakresie można dokonać korekt i poprawić  funkcjonowanie Straży Gminnej w naszej gminie. Przywołane tu porozumienie, zgodnie z deklaracjami obu komendantów, ma ulec nowelizacji.

 SKMBT_C36423091813440