Zebranie Mieszkańców 11 września br. – protokół

Na osiedlowej stronie internetowej ( w podlinku PROTOKOŁY z zebrań…) opublikowano protokół z Zebrania Mieszkańców osiedla z dnia 11 września br., na którym decydowaliśmy o przeznaczeniu środków publicznych na tzw. Zadanie Lokalne na 2024 rok oraz wniosków mieszkańców co do propozycji do budżetu centralnego gminy na 2024 rok. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/Protokol-z…. Tamże można także ujrzeć obie podjęte uchwały, które zgodnie ze statutem przekazujemy wraz z protokołem z zebrania na ręce Wójta. W protokole zawarto także wypowiedzi Wójta w poruszonych przez mieszkańców dyskusyjnych kwestiach. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w Zebraniu.

Poniżej główne zapisy przegłosowanej uchwały dot. przeznaczenia środków społecznych w przyszłym roku (Zadanie Lokalne '2024):

uchwała ZM nr 29/2023

  1. nasadzenia w rejonach „pustynnych” np. ulice Muchomorowa i Sosnowa; plac grzybowy – 8 tyś zł
  2. stół szachowy plenerowo – 6 tyś zł
  3. dodatkowe śmietniki na psie odchody w rejonie ul.  Sosnowej/Łabędziej i Łabędziej/ Bocianiej – kwota 2,4 tyś zł
  4. powierzchnia tartanowa 10 m2 przy zdroju wodnym na boisku; kwota ok. 4 tyś zł
  5. dodatkowe zajęcia: komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata prowadzącego zajęcia brydżowe; w ramach działań integracyjnych – kwota 8 tyś zł

             – par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2000 zł

             – par. 4300 zakup usług pozostałych – 2000 zł

            – par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 4000 zł

            6.dodatkowe oddzielne środki dla warsztatów zielarskich; kwota ok. 8    tyś zł na    cały rok (uwzgl. przerwę wakacyjną) w ramach działań integracyjnych;

            – par. 4220 zakup środków żywności – 2000 zł

            – par. 4300 zakup usług pozostałych – 6000 zł

          7. Pozostałe środki na tradycyjną działalność integracyjną ( np. Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, osiedlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza sprzątania osiedla i lasku, imprezy integracyjne na terenie świetlicy dla dzieci, młodzieży, koła zainteresowań typu salsation, morsation, grupa TAI CHI, fitnessowa, joga  itp.) – kwota  26 670 zł

            – par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2000 zł

            – par. 4220 zakup środków żywności – 5000 zł

            – par. 4300 zakup usług pozostałych – 8670 zł

            – par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 11000 zł

        8. Środki na bieżące funkcjonowanie zarządu (kwiaty na imprezy    jubileuszowe,  odtworzenie flag, papier do drukarki itp.)  kwota 2000 zł

Łączna kwota uchwalonych wniosków wynosi 65 070 tyś zł co stanowi łączną sumę przydzieloną na Zadanie Lokalne dla Osiedla Grzybowego na rok 2024.

uchwała ZM nr 30/2023

Zebranie Mieszkańców uchwala wniosek do Wójta o uwzględnienie w budżecie centralnym Gminy na rok 2024 następujących pozycji:

1/ Budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej – brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka 

nad tym punktem głosowano ZA 33 osoby a 6 osób się wstrzymało;

2/ Nowe nasadzenia we wskazanych przez zarząd miejscach.

3/ Zagospodarowanie polany pod lasem III etap wg. projektu na dz. nr 514 – dokończenie zadania.

4/ Docelowa nawierzchnia ulicy Pawiej;

5/ Chodnik pomiędzy przystankiem autobus. na Sosnowej a ul. Rydzową (ok. 120 mb) wraz z przejściem dla pieszych w ciągu Jodłowa/ Rydzowa a także na ul. Muchomorowej w ciągu ulic Opieńkowa oraz Gołąbkowej/Sowia.

6/ Chodnik – dojście do przystanku PKM-ki pomiędzy ulicą Bocianią a Złotnicką – ok. 30 mb. wraz z odcinkiem między ścieżką serwisową a peronem PKM-ki;

7/ Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej (lub budowa studni chłonnych dla odwodnienia terenu po nawałnicach);

8/ Projekt budowlany (techniczny) modernizacji placu grzybowego – po zatwierdzeniu koncepcji z 2023r.;

9/ Dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego w ul. Rydzowej oraz Kurkowej (przejście do Nektarowej)

10/ Dodatkowa kamera systemu monitoringu na ul. Opieńkowej od strony Muchomorowej

11/ Powołanie centrum środowiskowego jako alternatywy (dywersyfikacji) dla obecnej lokalizacji świetlicy na placu grzybowym; ze względu na zgłaszane uciążliwości sąsiedztwa

Decyzją Zebrania Mieszkańców głosowano nad całością propozycji zaproponowanych przez zarząd osiedla; po dyskusji zebranych. W głosowaniu wzięło udział 39 osób. Za uchwałą było 39 osób, żadna osoba się nie wstrzymała, nikt nie był przeciw; w uchwale zwrócono uwagę na niejednomyślność decyzji ZM z punktu 1.