Zebranie zarządu osiedla

W dniu -5.09.2023 zebrał się zarząd osiedla celem omówienia bieżących spraw osiedla i  naszych mieszkańców, propozycji zadań lokalnych na 2024 r. do uchwalenia na Zebraniu Mieszkańców w dniu 11.09 oraz kwestii zgłaszanych przez mieszkańców, które zgłaszamy do Wójta celem wyjaśnienia na spotkaniu z mieszkańcami.

Zapraszamy do lektury na osiedlowej stronie w linku PROTOKOŁY.

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu osiedla 05.09.2023

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący