Pismo w/s ścieżki rowerowej

Szanowni Mieszkańcy, 12 lipca w reakcji na Państwa sugestie, dotyczące brakującego odcinka ścieżki rowerowej i związanym z tym niebezpieczeństwem włączania się do ruchu ulicznego na ul. Muchomorowej,  wystosowałam do Wójta wniosek w/s doraźnego rozwiązania ciągłości ścieżki rowerowej. Rozwiązanie jest relatywnie tanie i stwarza szansę na poprawienie bezpieczeństwa w krótkim czasie. W załączniku treść  pisma. Po ostatniej rozmowie, obiecano zająć się sprawą tak, aby w najbliższym czasie połączyć ścieżkę rowerową w całość. Pozwoli to na spokojne zastanowienie się nad rozwiązaniem alternatywnym, polegającym na zbudowaniu brakującego odcinka wzdłuż ul. Muchomorowej.