Wybory '2023 w dniu 15 października

 
Nie śpij bo Cię przegłosują!

W niedzielę, 15 października spotkajmy się w lokalach wyborczych. Tego dnia odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.

☑️Głosowanie
Gmina Suchy Las podzielona jest obecnie na 8 stałych obwodów głosowania. Są one wymienione w obwieszczeniu Wójta Gminy
▶ https://tiny.pl/cjg1m

Wyborcy z danego obwodu głosowania głosują w lokalu wyborczym znajdującym się na terenie tego obwodu.

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się wspólnie z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP. Zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisu wyborców sporządzonego dla tych wyborów, a co za tym idzie w tych samych lokalach wyborczych.

☑️Transport
Z inicjatywy Wójta Gminy Suchy Las w dniu 28 września 2023 r. Rady Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr LXI/727/23 w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w dniu wyborów oraz referendów ogólnokrajowych
▶ https://tiny.pl/cjg1p

Zgodnie z tą uchwałą przyznano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją zbiorową w dniu wyborów oraz referendów ogólnokrajowych na terenie gminy Suchy Las, w celu dotarcia do lokalu wyborczego i podczas drogi powrotnej.

❗️Uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów są wyborcy niepełnosprawni o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącym opiekunem oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.❗️

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera zachęca do korzystania z powyższej możliwości.

Wzięcie udziału w wyborach to ważny element życia demokratycznego i sprawowania obywatelskich praw i obowiązków. Możesz wykorzystać swoją władzę wyborczą, aby wpłynąć na kształtowanie przyszłości Polski i przyczynić się do rozwoju kraju w sposób zgodny z Twoimi przekonaniami i wartościami.

„Nie śpij bo Cię przegłosują” – to hasło ogólnopolskiej kampanii zachęcającej do wzięcia udziału w wyborach 15 października.

Do pójścia na wybory zachęca także Wojewoda Wielkopolski z komunikatem
▶ https://tiny.pl/cjgjx

Komisja Wyborcza nr 6 mieści się w lokalu świetlicy osiedlowej przy placu grzybowym nr 16 i obwód ten obejmuje całe Osiedle Grzybowe, Jelonek i Złotniki Wieś. Komisja czynna będzie od 7.00 do 21.00.

Projekt bez nazwy – 1