Z prac Rady Gminy

W dniu 26.10 br. miała miejsce kolejna sesja RG, która rozpoczęła się od małej uroczystości wręczenia kwiatów Wójtowi Grzegorzowi Wojterze przez radnych z okazji jubileuszu 25 lecia pełnienia tej funkcji przed włodarza gminy. Do życzeń dołączyła także red. Agnieszka Łęcka.

W kolejnym kroku uzupełniony został porządek obrad o dwie uchwały dot. wsparcia Ukrainy oraz uchwałę w sprawie petycji stowarzyszenia przedsiębiorców w Złotnikach w sprawie projektu organizacji ruchu. Ta sprawa ponownie zdominowała duża część obrad, w których uczestniczyli i czasami bardzo emocjonalnie wypowiadali się p-le przedsiębiorców. Sprawa toczy się w niekończących  dyskusjach społecznych, na różnych forach a także w pracach komisji RG od wielu już miesięcy. Generalnie przedsiębiorcy zarzucali na tej sesji obu radnym ze Złotnik-osiedle działanie tylko na rzecz mieszkańców, którzy stoją w kontrze do grupy przedsiębiorców i chcą zlikwidować dojazdy pojazdami powyżej 12 t nośności. Po burzliwej dyskusji i prezentacji wyjaśnień zajętego stanowiska na poprzedniej sesji przez kilku radnych, wypowiadający się wyrazili nadzieję na znalezienie kompromisu w ostatecznej wersji projektu organizacji ruchu dla osiedla, który to ma zostać wprowadzony do 2025 roku.

Pozostała część obrad nie wywołała już tylu emocji, choć dotyczyła także zmian w uchwale budżetowej np. w kwestii zwiększenia kosztów na rzecz Straży Gminnej czy wysokości podatków od nieruchomości na 2024r. W pierwszej kwestii rada nie uwzględniła propozycji Wójta a w drugiej wprowadzono zmniejszenie stawki podatku dla mieszkańców.

W informacjach wójta dowiedzieliśmy się kilku tematów związanych z rejonem naszego osiedla:

– na ukończeniu są prace przy nawierzchni ulicy Kruczej (odbiory nastąpią w listopadzie),

– do końca roku uruchomiony zostanie tzw. moduł rdzeniowy (firma GCI) w rejonie ulicy Sowiej/Muchomorowej, co spowoduje zwiększenie możliwości sieci światłowodowej,

– do końca roku uzyskane zostanie pozwolenie na budowę CSW przy ul. Szkółkarskiej, obecnie są prowadzone prace projektowe przy projekcie technicznym;

Dzień przed sesją RG miało miejsce posiedzenie komisji PP, na którym omawiano tematykę wstępnej koncepcji przebudowy skrzyżowania Obornicka/Złotnicka/ Czołgowa. Radni dopytywali o zakres tych planowanych działań szczególnie w aspekcie potrzeby uwzględnienia innych kwestii wokoło tego miejsca jak plan budowy miniosiedla przy Złotnickiej /droga serwisowa/ w Jelonku czy planowana budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Obornickiej.

Jarosław Dudkiewicz

przewodniczący zarządu Osiedla Grzybowego

radny klubu Gmina Obywatelska Suchy Las