Koncepcja przebudowy skrzyżowania Obornickiej ze Złotnicką

W ramach prac komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 25.10 br. rozpatrywana była sprawa prowadzonych w UG prac koncepcyjnych modernizacji i przebudowy skrzyżowania ulic Obornicka/ Złotnicka/ Czołgowa. Dotychczasowe  prace projektantów zaprezentowała kierownik referatu BI p. Aurelia Szczęsna, omawiając dwa główne warianty opracowania. Nie są jeszcze znane dalsze terminy realizacji tej inwestycji.

Relacja z posiedzenia komisji dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy.

J.Dudkiewicz,  przewodniczący komisji PP OŚ i SK Rady Gminy Suchy Las

874 Suchy Las Obornicka 02-RYS 3 PZT wariant 2-1

874 Suchy Las Obornicka 02-RYS 2 PZT wariant 1-1

KPPOŚiSK 25.10.2023(1)