MPZP rejonu Złotnik

Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Wrzosowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1748/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-wrzosowej/

  1. MPZP Złotniki – rejon ulicy Prostej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1747/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-trzecim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-prostej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 21 listopada 2023 r.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację, ile sztuk mamy wydrukować – dokumenty zostaną wydrukowane i przygotowane do odbioru w BOI) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych. 

(…)

Pozdrawiam,

Paweł Zieliński

podinspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: pawel.zielinski@suchylas.pl