Prace przy zieleni na osiedlu

Prace wokół zieleni na osiedlu pod koniec roku.

Zgodnie z prowadzonymi ustaleniami z ref. komun. UG oraz ZGK z końcem miesiąca należy się spodziewać realizacji planowanych nasadzeń z ZL '2023 (rejon polany pod lasem, rondo Nektarowa/Muchomorowa, nowy odcinek ul. Krucza).

ZGK przystąpi także do prac pielęgnacyjnych szpaleru klonów przy ul. Borowikowej. Urząd otrzymał także zgodę ze starostwa na wycinkę charakterystycznej wierzby przy ul. Opieńkowej na skraju Placu Grzybowego. Czy ostatecznie dojdzie do jej wycinki? Rozmawiamy. Mamy nadzieję, że będzie można jeszcze znaleźć jakieś inne rozwiązanie choćby na przygotowywanym spotkaniu mieszkańców z ref. komun. UG w sprawie koncepcji modernizacji placu grzybowego. O ustalonym ostatecznie terminie tego spotkania na początku grudnia, uprzedzimy wcześniej wszystkich zainteresowanych

zarząd osiedla

ul. .

ul. Borowikowa                                       ul. Krucza